Visualizzazioni totali

Translate

YN ENW'R IESU, a anwyd ym Methlehem

Saudi Arabia imperialaeth] Aifft: mewn 150 ymddiswyddo o'r parti Salafi: al-Nour, .. am wneud parti super Salafi: am sharia arswyd satanic troseddol: ac ar gyfer gwneud merthyron lawer o christian. Cyn llefarydd, 'yn mynd i ddechrau hyfforddi o dan ein ymbarél Sharia', ar gyfer ddinistrio Israel. 27 Rhagfyr, 12:32 Egitto: mewn 150 si dimettono da partito salafita al-Nour, llefarydd Cyn, 'yn mynd i ddechrau hyfforddi dan ein ymbarél: "Sharia" yn dinistrio hawliau dynol ac yn lladd rhyddid crefydd! ond NATO a CIA wedi dweud bod hyn yn dda iawn. BUSH 322 (11-09) CIA MOSSAD, pob guy anobeithiol Rothschild IMF FED ECB 666 MICROSGLODYN, abductions estroniaid, cannibal, @ 666,322, system Masonic bancio seigniorage, y dylluan duw Baal, YN Bohemian GROVE, JabullON - bachgen, mewn gwirionedd, CHI eisiau i wneud newydd (Shoah), a rhyfel byd newydd i ddinistrio, fy sanctaidd Islam, ac mae fy Israel? Pharisead Neturei Karta, mewn gwirionedd, yr ydych am wneud niwed i'r genedl hynny, wedi croesawu'r i chi? --- ATEB - DAI AR, byddwch DRAFOD GYDA ME! [Mene TECHEL Peres]: CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB "Diod eich gwenwynau a wnaed gan eich hun." Rydych yn colli pob "Luke19.27; gan ★:! Alelwia: rei Unius ♰: King ♥: Israel: ♥ Lorenzojhwh Mahdi.

ni all unrhyw un yn dweud, "Duw oedd yn gyfrifol am fy dinistrio!" Mewn gwirionedd, mae eich tawelwch, ei bod yn: trosedd ideolegol o Sataniaeth, Pa un yw: bancio seigniorage: o Iddewon Goleuedig, am ddinistrio Israel, yr ydych wedi gwneud eich hun yn Dyn, hefyd, ond, hefyd, y dinistr y moesol ydd, economaidd, yr holl ddynoliaeth [mwng THECEL Phares] CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB, [mwng THECEL Phares] CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB, Salm 110 (109): 7. Ar hyd y ffordd yr ydych yn yfed o'r ffrwd ddyrchafa ei ben. CIA 666 IMF FED ECB - ydych chi'n un yn unig: clic ffagot troseddol Satan BrotherhoodUniversal postio sylw, CIA 666 synnek1 archoffeiriad o fy Fuck - os yw hynny rhwng, hanner awr, nid ydych chi allan IhatenewLayout, byddaf yn crio i'r byd hwnnw rydych chi wedi ei ladd! @ CIA Cain synnek KKK Natsïaid 666 - lle mae eich Ihatenewlayout frawd?

DYWEDODD MASTER o gynllwynio: "DDUW 'HYD YN OED fag, BOD POB A HYD YN OED TG SATAN, oherwydd' CYLCHLYTHYR A ANFEIDRAIDD ... 51 cyllid satanic Masonic youtube-Ateb - rydych yn unig y Meistr cachu Nid yw'r Creawdwr yw! ddylid ei gymysgu gyda'i greaduriaid! 2. creaduriaid, Pa gyd wedi ei osod, bydd rhad ac am ddim .. yn gwybod, yn y Farn perffaith yn eu herbyn, 3. byddwch yn cael ei dinistrio gan eich drwg! Satan yn ffagot ffagot = Yn enw Iesu Dyn , yn mynd i ffwrdd! Duw wedi ymroi i Beirniaid lladd 1-5 Pan fydd eich tyddyn yn cael ei ddiddymu, hyn sydd ar ôl? peidiwch â ganslo eich youtube, A fyddaf yn Aros yma o leiaf bydd eich cywilydd a Duw yn gwneud yn enghraifft ofnadwy. ymddangos temtasiynau melys, ond mae ganddynt grafangau i RIP yr enaid CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB = yfed eich gwenwynau a wnaed gan eich hun) yn adnewyddu eich ffydd mewn 2 gweddi Peter 3.1-18 planedol bob dydd Llun 20.00-21.00 gyda mi 1Cor.6 0.33-34

Dywedodd 1 merthyr christian diniwed,:: mae pob, pum munud ar gyfer lladd "Drws Agored", ond, mae hyn yn: dim ond oherwydd Iddewon Goleuedigion: ar gyfer IMF FED ECB NWO 666 322: hy, Satan Synagog: ar gyfer Shaoh, ac, ar gyfer ddinistrio Israel, felly, eu bod eisiau, ond, Iesu: ym Methlehem, nid oedd ef: dim niwed: i rywun, hynny yw, popeth a Mohammad wedi gwneud! Dyna pam, nid Iesu yn ei haeddu, y casineb unrhyw un. synnek1 666 CIA: sUkiliks: IMF NWO: Suk fy 666 iliks --- lle byddwch yn dod o hyd i idiot sydd am fod yn gymydog gyda cannibal fel chi? Wedi'r cyfan, 200,000 aberth dynol ar yr allor o Satan yn y CIA sy'n gwneud eu herbyn, nid fi!

Mwng THECEL Phares] CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB, Salm 110 (109): 1. O'r David. Salm. Dywedodd yr Arglwydd wrth fy Arglwydd (lorenzojhwh, Unius rei): "Eistedd ar fy neheulaw nes i mi wneud i dy elynion, stôl ar gyfer eich traed." Salm 110.2. Mae teyrnwialen eich grym, yn ymestyn yr Arglwydd o Seion: "Rheol yng nghanol eich gelynion 3 dywysog o ddiwrnod eich, y mynyddoedd sanctaidd, o'r groth cyn y wawr, fel y gwlith, myfi a'ch cenhedlais chwi.. . " Salm 110 (109): 4. Mae'r Arglwydd wedi tyngu llw ac ni fydd yn edifarhau: ". Rydych yn offeiriad am byth ar ôl urdd" 5. Y mae'r Arglwydd yn dy law dde yn chwalu frenhinoedd yn nydd ei ddigofaint. 6. Bydd yn barnu y cenhedloedd, yng nghanol o gyrff, bydd yn mathru y pennaeth tir helaeth. [Mwng THECEL Phares] CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB, Salm 110 (109): 7. Ar hyd y ffordd yr ydych yn yfed o'r nant, codi i fyny ei ben. synnek1 666 CIA: sUkiliks: IMF NWO: Suk fy 666 iliks --- lle byddwch yn dod o hyd i idiot sydd am fod yn gymydog gyda cannibal fel chi? Wedi'r cyfan, 200,000 aberth dynol ar yr allor o Satan yn y CIA sy'n gwneud eu herbyn, nid fi! [Mene TECHEL Peres]: CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB "Diod eich gwenwynau a wnaed gan eich hun." Rydych yn colli pob "Luke19.27; gan ★:! Alelwia: rei Unius ♰: King ♥: Israel: ♥ Lorenzojhwh Mahdi

1_3. King of Saudi Arabia - ["Byddant yn eich lladd, gan gredu hynny gwrogaeth cyflog i Dduw": John 16] Pan Mae'n Comes I Dduw, Sanct Duw? fyddech chi'n ei wneud yn dda i gymryd gwersi gan asynnod, ar gyfer gwneud yn marw fel "idolaters": cymaint o: plant sanctaidd Duw, hy, Cristnogion, bob dydd! Pam ei fod gyda'ch arian a'ch logisteg Bod modd Al Quada gael taflegrau, ac ati ... Pam, yn eich barn chi, hynny, gall Duw yn creu: a mab, mewn modd: ffordd rywiol: ei fod yn syniad bod: yn unig: Donkeys: fel chi, gael! Yr wyf yn gwthio fy mhwerau metaffisegol: lle,: hyd yn oed wedi Adam, cyn: i fod yn natur ontologically ddiraddio am ei euog, o bechod gwreiddiol, (ynghyd â phopeth: ei gornel o Paradise daearol: pam, yna sborionwyr anifeiliaid: maent wedi dod yn cannibals ( (cigysol), tra bod y ((ein meddyginiaeth)) gwenwyn nadroedd wedi dod yn angheuol, etc ..): pob drwg drwg: drwy, pechod gwreiddiol: IMF stolau, ein (bancio seigniorage Metaffiseg: yw gwybodaeth: doethineb 'n athrylithgar, hapfasnachol gyda chydwybod glir: yn y bwriad: ar gyfer bywyd o unrhyw greadur), yr wyf cymodlon Universal, a byddwch yn marw fel ci os nad ydych yn dod i mi gostyngeiddrwydd

2_3. King of Saudi Arabia - ["Y mae'r awr yn dod a hyn, pwy bynnag sy'n lladd y byddwch yn meddwl ei fod yn cynnig addoliad i Dduw."], A hefyd Rwy'n: fel: yr holl ddynion eraill, ond, mae'n fy, mae hyn yn UNIUS: Y Weinyddiaeth gwleidyddol: Universal: Unius o rei? yw'r hyn sy'n gwneud y gwahaniaeth: yn anad dim bethau! felly, flynyddoedd lawer yn ôl (gyda'r cyfadrannau sythweledol ac yn hapfasnachol) aeth I: i archwilio: chwilio am: y posibilrwydd: i ddod o hyd: ychydig: màs, siâp, cragen: yn Nuw ei Hun, mewn gwirionedd, dywedais i mi fy hun, rwyf ni fydd yn gwneud: y camgymeriad o angylion rebel:: nad oeddent am i addoli y Meseia ar ffurf dynol yn ogystal, yr wyf wedi paratoi: fy hun i addoli unrhyw beth y gallwn i ddod o hyd, hyd yn oed pe bai'n: y cocwn o lindysyn: llysnafeddog ac yn flewog? Byddwn wedi cusanodd ef: ac a addolasant gwrs! ond, yn onest? Gan Dduw ddim màs, siâp, deunydd neu sylwedd, oherwydd ei fod yn ysbryd pur yma yw sut y creodd ei hun, yn y ffurf y SON: [Mene TECHEL Peres]: ". Diod eich gwenwynau a wnaed gan eich hun" CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB Rydych yn colli pob ! "Luke19.27; gan ★: Alelwia: rei Unius ♰: King ♥: Israel: ♥ Lorenzojhwh Mahdi

3_3. King of Saudi Arabia - atebodd yn syml, ei ysbryd, fel mewn drych, ac nid oedd angen: i gynhyrchu: drwy ryw .. idiot o gwallgofddyn troseddol ass: Salafi o: Al Qaeda: terfysgwyr yn y byd! hynny yw, i ti i'w: mae'n cael ei ddymchwel yn llwyr eich gwyddoniaeth ffycin! ond, serch hynny, ni allaf wneud dial: yn erbyn: dim, ac uwchlaw popeth, ni allaf wneud yn erbyn: di, am i ti wneud drwg i'r Deyrnas Dduw, yn ddidwyll (tan tobay) ac i chi, fod Iesu Meddai, "Bydd llawer lladd chi, gan feddwl am wneud:. i mi gweithred o addoliad" John 16.1. Yr wyf wedi dweud y pethau hyn oherwydd nad oes ganddynt: yn disgyn i ffwrdd. 2. Byddant yn diarddel chi: gan y synagogau, ac yn wir, y mae'r awr y mae: unrhyw un: lladd byddwch yn meddwl: i addoli Duw 3. A byddant yn gwneud hyn oherwydd: nid ydynt wedi gwybod, nid yw'r Tad nac mi. 4. Ond, yr wyf wedi dweud y pethau hyn, oherwydd, pan ddaw: eu hamser, cofiwch: bod: mae wedi siarad.

[Yn erbyn: 2628342: Neturei Karta]: ffug Iddewon Uniongred: United, i gyd erbyn: 1. Torah: 2. pobl Iddewig, 3. pob proffwydoliaethau Beiblaidd! pa mor fawr y cyfrif banc y Phariseaid, blaen satanic Talmud, Am nad oes ganddynt ddiddordeb mewn dychwelyd i Balesteina? Yr wyf yn Iddewig Meseia lorenzojhwh! Brenin Israel! a Mahdi lorenzoAllah: safaf gyda'r Warcheidwaid Israel. hyd Marwolaeth. OHERWYDD HYN TROSEDDOL: llofruddion, yr holl proffwydoliaethau y Gair Duw: nid ydynt yn siarad, BYTH, O BANCIO seigniorage: o: IMF 666: NWO agenda: newydd Babilon tŵr: hy, system Seiri Rhyddion, yn ôl pob Lucifer Goleuedigion: Exterminators y bobloedd, i wneud Holocost: yn erbyn Israel: gyda Mwslimiaid: unwaith eto, fel y gwnaethant i wneud Holocost: eisoes gan y Natsïaid. Nid wyf yn gadael bradwyr y tu ôl i fy nghefn! Eih, Rothschild, os nad ydych yn Atto lladd Israel, y tro hwn? Bydd Israel lladd chi y tro hwn!

Nid wyf yn edrych: ar realiti Cenhedloedd: gydag angerdd emosiynol: fel, yw: o yn gefnogwr o: tîm pêl-droed: hynny yw, gyda diddordeb arbennig! Rwy'n dehongli meddyliau Duw yn unig, ac i mi, nid oes ffafriaeth! Rwy'n Seionaidd: ar gyfer y teyrnas Palesteina, ac nid yw hyn: fod: y ydd gyda'r Zionists ar gyfer y Gronfa Ariannol Ryngwladol 666: neu'r Karta Neturei: bod: a yw'r ochr arall: mwy o ddrwg: y geiniog: o'r 666 IMF (y Phariseaid yn wir, ragrithwyr melltithio gan Iesu)! Mae pob bobl yn fy ngwraig, fel Israel (yr un), nid oes gennyf unrhyw ddewis, rhagfarn, Oherwydd: I Cynrychioli gyfiawnder: un pellter: Duw. mae hyn yn golygu unius rei, yn cyfuno holl elfennau: hefyd, y mwyaf: anghymodlon, oherwydd, yr wyf Cynrychioli yr uned: oddi wrth yr: mae popeth yn dod! Yn wir, fi yw'r mesur o realaeth a realiti mesur: hynny yw, fy, system cronfa ariannol newydd rhyngwladol: o: eiddo y Bobl, ac nid perchnogol: o llofruddwraig o Rothschild Neturei Karta

JajaDelleTigri Dyn yn sgam IMF 666 CIA NATO: abductions estroniaid - wel, rydych yn eu hoffi: 1. delweddau, nad ydych yn deall y rheswm, a bod, beth bynnag, 2. Nid: nid oes ystyr, ac yna 3. byddwch yn ceisio rhoi'r effaith benodol: nad ydych yn ei wneud: deall: bod: mae'n! 4. ac, wrth gwrs, yn ofer, yna: 5. chi ei wneud arysgrifau lawer, nid ydynt yn gwasanaethu unrhyw ddiben, 6. Cuddio eich hun y tu ôl i'r llun o ferch babi, i ennyn tosturi. 7. tra, yn y byd yw: i ddymchwel mewn i ddifetha: am ddinistrio: digynsail 8. ffrind wyt yn ei wneuthur: o Satanists mwyaf peryglus, ac yn y blaen - ATEB - YDYCH Mae DIM! yn sicr, byddwch yn llosgi fel sofl yn y dydd a fydd yn! wedi'r cyfan, nid yw eich person yn haeddu unrhyw hyder! sut y gallwch fod yn FFRIND, y Dyn yn budr, hy 0Mpetano? YDYCH YN rhy achlysurol ... YN RHAI TRAFODION CYFRIF o ffrindiau peryglus, anllad, di-chwaeth, yn sarhaus, ac yn y blaen .. NAD YDYNT YN CYDYMFFURFIO Â'R RHEOLAU O RAN. gyfer pobl.

@ Holl Pobl - dydw i ddim yn hoffi bod bastard o Rothschild: o IMF 666: bod, mae'n gwerthu yr arian greu o ddim byd i log!. yr arian? fy arian fy IMF? Yr wyf yn rhoi arian i bob Pobl: yr holl gratis: i bawb, dyna pam y bydd, yn diflannu trethi: ym mhob y byd i gyd! @ I'r holl Pobl - mae'n ennill yn hawdd i mi: yn ennill yr holl byd i gyd! Oherwydd yn fy marn i, mae: dim ond "ewyllys yn rhad ac am yr holl bobl, a phob Phobl," heb: drais, ond, gyda grym o euogfarn ... mewn gwirionedd, dim ond un gwirionedd: i bawb: y "ewyllys rydd": i gerdded ar y llwybr o ddaioni a chyfiawnder, a gwirionedd: dyma'r grefydd yn unig yn wir, hynny, yr wyf yn gwybod! @ Fy IDDEWON yr wyf yn y byd heddiw: Yr wyf yn y gwir Brenin Dafydd: ar gyfer y bywyd Israel ac, ar gyfer bywyd y byd, yr wyf yn gwybod nad oes: dim Goliath, a all ennill yn fy erbyn! [Mene TECHEL Peres]: CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB "Diod eich gwenwynau a wnaed gan eich hun." Rydych yn colli pob "Luke19.27; gan ★:!. Alelwia: rei Unius ♰: King ♥: Israel: ♥ Lorenzojhwh Mahdi

[YN ENW'R IESU, a anwyd ym Methlehem] yma oherwydd gall popeth yn erbyn Iesu, neu, gall y cyfan fod o blaid Iesu (ac wrth gwrs, dydw i ddim yn gwneud araith am:! Grefydd) Dyma pam, Cristnogion diniwed gormod o: maent yn cael eu rhoi i farwolaeth yn y byd, a dyna pam mae Cristnogion yn wir yn cael eu herlid yn y Gorllewin drwy peryglon gormod o (mewnol i'r Eglwys (am nad yw'r Hierarchaeth yn amddiffyn: Cristnogaeth yn wir: Yn wir, Catholigiaeth wedi datgan rhyfel y broffwydoliaeth a charisma ac hefyd yn cuddio'r gwir nifer y merthyron Cristnogol yn y byd), ac yna (mae erledigaeth y tu allan i'r Eglwys) .. hynny yw, yr holl erlidiau y mae'r system Seiri Rhyddion o seigniorage banc: y Phariseaid , y meistri y byd, wedi cynllunio. [YN ENW'R IESU, a anwyd ym Methlehem] neu [Phariseaid Goleuedig y satanic Talmud, hynny yw, yr IMF 666, NWO] yna nid yw, yn achos, os yw'r Phariseaid, sydd wedi gofyn am farwolaeth Iesu, a heddiw maent yn feistri ar y byd .. i, yn wir, a ydynt, bod angen iddynt wneud yr Holocost, o bawb, yn enwedig yr Holocost eu pobl eu hunain, Israel, .. Phariseaid gall bod yn naïf, maent yn credu yn Iesu o Bethlehem, ond wedi dewis i fod Satanists o Marduk, i gael y grym y byd, ond maent yn gwybod nad oes ganddynt unrhyw obaith o fywyd tragwyddol .. ac y mae yn y ffordd y maent yn gwneud y un gwaith o Satan, hynny yw, i ddinistrio bywyd tragwyddol yr holl ddynion [Mene TECHEL Peres]: CSPBCSSMLNDSMVRSNSMVSMQLIVB Rydych yn colli pob "Luke19.27; gan ★." Diod eich gwenwynau a wnaed gan eich hun. ":! Alelwia: rei Unius ♰: King ♥: Israel: ♥ Lorenzojhwh Mahdi

[YN ENW'R IESU, a anwyd ym Methlehem] gwrs, nid wyf yn siarad o Babyddiaeth fel crefydd, neu ryw grefydd Gristnogol, sydd, fel yn gywir ac yn anachronistically, nid yn unig, bob amser yn dod yn hwyr, ag achosion o hanes ond, wedi gwneud ei hun yn Seiri Rhyddion, Seiri Rhyddion yn y IMF, heb sôn am y drosedd o Sataniaeth, sy'n cael ei gynrychioli gan y seigniorage banc. ac i fod yn erbyn hawliau dynol, fod y parch Mwslimiaid, oherwydd nad ydych yn gallu sbaddu yn offeiriad, yn enw unrhyw ideoleg crefyddol, etc .. ar ôl yr holl os yw'r halen wedi colli ei flas? nad oes angen iddynt, i fod yn sathru dan draed dynion! [YN ENW'R IESU, a anwyd ym Methlehem] mewn gwirionedd dim ond dau systemau pŵer, sy'n wynebu ei gilydd, trwy hanes yr holl ddynoliaeth! Bu farw y Goleuedigion Phariseaid IMF 666, a Iesu a gyfododd drachefn: i garu, a oedd, yn eistedd ar ddeheulaw y Tad! Hynny yw, Marduk, yn erbyn: Genesis! Lle mae'r Marduk duw Baal Owl, a greodd y dyn (a'r IMF Talmud) goyim, i gael eu defnyddio'n: dinistrio, dinistrio, canslo, gaeth, ac ati .., a YHWH gwneud dyn ar ei ddelw a thebygrwydd, i fod yn Brenin y dynion Gardd Eden, ond beth wedi dewis? popeth yn ddramatig: o flaen ein llygaid! oherwydd ein bod i gyd o dan reolaeth gormesol y NWO IMF 666. [Mene TECHEL Peres]: CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB "Diod eich gwenwynau a wnaed gan eich hun." Rydych yn colli pob "Luke19.27; gan ★:! Alelwia: rei Unius ♰: King ♥: Israel: ♥ Lorenzojhwh Mahdi

[YN ENW'R IESU, a anwyd ym Methlehem] yn y modd hwn: Ni ddylid grefydd, gael eu tramgwyddo gan unrhyw un, oherwydd: bod y organau mwyaf cywilyddus ac anweddus rhywiol, fodd bynnag, maent yn cael eu diogelu, eu cadw: y mwyaf, ac yn cael eu cuddio gan gywilydd felly mae'n crefydd! Mae pawb, hyd yn oed anffyddwyr rhaid i ni warchod y grefydd, eu traddodiadau hanesyddol a diwylliannol, ac eto, y cyfan mae'n rhaid i ymladd, oherwydd nad oes crefydd yn dylanwadu ar weithredu gwleidyddol! oherwydd yn y byd hwn-eang, pob gweithred wleidyddol, rhaid iddi gael gweithredu cyffredinol! [YN ENW'R IESU, a anwyd ym Methlehem] mae'n wir fy mod yn amddiffyn pob crefydd, ac ar yr un pryd, mae'n wir, yr wyf yn erbyn: bob crefydd, gan fod crefyddau yn ideoleg: i: wneud y caethweision dynion, hiliol dwp anwybodus. Eto i gyd, crefydd waith pwysig i'w wneud, sef, i wasanaethu y ffydd! ond, Duw Allah YHWH BRAMA, mae'n ceisio adorers mewn ysbryd a gwirionedd, ei addolwyr yn wir, eu bod yn gwybod deillio o'r mwd swampy crefydd! [YN ENW'R IESU, a anwyd ym Methlehem] I accecherò llygad y pyramid (IMF-NWO), hy, y tŵr ag arni lygad Lucifer, ac yr wyf unwaith eto yn rhoi: gollyngdod i'r carcharorion, mi a drawaf y triongl Bydd Satan a'r holl tŵr Babel gwympo eto, rwy'n unius rei, brenin Israel yn Iesu enw, Alelwia amen. [Mene TECHEL Peres]: CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB "Diod eich gwenwynau a wnaed gan eich hun." Rydych yn colli pob "Luke19.27; gan ★:! Alelwia: rei Unius ♰: King ♥: Israel: ♥ Lorenzojhwh Mahdi

FED NWO 322 agenda: IMF Talmud: ar gyfer lladd Israel! CIA FED troseddol 666 IMF [terfysgwyr Imperialaeth Arabia Saudi: sharia NATSÏAIDD: ar gyfer: ddinistrio Israel: yn III WW niwclear] Bahrain:. Sharia salafis Ally greulon]. Erbyn ZAINAB al-Khawaja. @ Obama. y ddemocratiaeth yr ydych am ei gael gan Syria? Rwyf eisiau, gan y Barein a Saudi Arabia! gan fod hyn yn wir: "Rydych yn lladd Israel a holl ddynoliaeth". Israel Mahdi: King UNIUS rei [mwng * THECEL * Phares] haleliwia. y: Blog Lede: Bahrain carchardai Actifydd: ar gyfer: Eglurhaol Protestiadau ar Twitter (Rhagfyr 19: 2012). Collfarn Actifydd yn Dilys yn Prawf: o: Addewid gan Bahrain (Rhagfyr 12: 2012). Amseroedd Pwnc: Newyddion Bahrain

YouTube
YouTube Spotlight

987881 iscritti

160789371 visualizzazioni video

everywhere, all over the world can exist: a real jew? (and has no importance, his past criminal history, because, YHWH him the Holy One, he believes, that, only, Satan, is  only responsible: alone!) he will come to me: why, the Almighty Creator, has scheduled genes, of all the Jews: for this moment! because, all his inheritance (paternal genealogies, grace, alliances, joy, freedom, truth, sanctification, restaurants, etc. ..) that is, everything that the Pharisee has stolen: to him? the time has come, that he should be returned back! That's why for the sake of the Jews, even all the nations: must be freed: from the occult powers: of banking seigniorage: the IMF! I have decided to release the prisoners, because, I am unius REI!

 [Enough! STOP! to be the accomplices of Satan 666 IMF, get out: FROM Babylon, my JEWISH! we do not have an interest in the heritage of Satan, New World Order, assembled your ranks ] Isaiah 40:1-11. "Comfort, comfort my people, says your God." 2. "Speak tenderly to Jerusalem, and cry: that: the time of war is over, that: her iniquity is pardoned, because: it has received from the hand of the LORD: twice: for all her sins." 3. The voice of one (unius REI), which he crying in the wilderness: "Prepare the way of the LORD, make straight in the desert a highway for our God. 4. Every valley shall be exalted: and: every mountain and hill: made ​​low, the rough places to be rectified: and the rough places smoothed. 5. Then the glory of the Lord shall be revealed, and all flesh shall see it together, for the mouth of the LORD has spoken. "

[Enough! STOP! to be the accomplices of Satan 666 IMF, get out: FROM Babylon, my JEWISH! we do not have an interest in the heritage of Satan, New World Order, assembled your: ranks ] 6. A voice says, "Cry!" And he replied: "What shall I cry?". "All flesh is grass, and all the goodliness thereof is as the flower of the field. 8. The grass withers, the flower fades, but the word of our God remains forever. ". 9. Oh Zion, you who bring good tidings, get into a high mountain; O Jerusalem, you who bring good tidings: lift up thy voice with strength! Raise your voice, do not worry! Of 'the cities of Judah, "Behold your God." 10. Behold, the Lord GOD comes with might, and: his arm dominates him. Behold, his reward: it is with him, and his recompense before him. 11. He shall feed: his flock like a shepherd, will gather the lambs with his arm, and carry them: in his bosom, and guide: with: gentleness and care, the sheep who: have small.

[what aliens did they say? the same things that they feel: say, during a seance..].. I'm not like Rothschild: 666 FMI: 322 NWO, and all his occult powers: the societies (nations) Masonic (occult powers: to do only one satanism) project: aliens abductions, Bildenberg, etc... that he wanted to do, the State of Israel, but forced him to be: in an hole asshole, because, 1. all Jews (all his main accomplices) they did not have to: be able to return, everyone in Israel, for do at to end: his empire of Satan's cock: against: all the world, and to do become slaves all peoples(micro-chip): that rape all peoples: through: banking seigniorage! Rothschild has a desperate need: to do: World War III, to give rise to, finally, the reign of Satan on all earth: so obvious! but, I will take for me: all the Saudi desert: and Egyptian: of which I will need, or, with the good, that, or the hard way!

the Jew: Edith Stein: (vs): 666 nazi IMF FED! she: not: said to his sister (another cloistered nun): we are going to die for Jesus ", no, but said," we are going to die for our people "because, this covenant, of all community jewish, with IMF 666(ie, the Masonic system: 322), is something that is worse: the Satanism: the same is in fact a declaration of war, and it is an act of extermination against: all peoples! but, the prophet said, "will be abolished your covenant with death! " @ Israel - sometimes, to fail: or, losing a goal?.: It is the best way to win the peace! that advantage hast thou to do to become a giant goliath the Arab League: of Al Queda Salafis? the fact: that:: Libyan terrorists and Al Qaeda do not have a military uniform? this does not mean that Syria, not was been invaded: however, by: Israel, NATO CIA Arab League, then Iran must help Syria: now.

→ Israel - how? you want to do: David, while the Arab League, must to do: "Goliath"?, and if, instead, you make Samson, while the Arab League, they make the Philistines? then, it will not be Rothschild 666 322 NWO IMF to laugh alone!! you from your King: lorenzojhwh? you did not understand anything! for me the life of a jew, it is more important than the life of a Chinese! and if the Russians did not exist? you could never be able: to stop: Chinese army: still

Islamist formations outside: infiltrated, took the field control of the revolution and the war: against: the Assad regime. A twist, and a much more: what happened in Libya in 2011 (among other things in the Nusra there are many Libyan jihadists), which cooled the enthusiasm in Israel and in the West.. most intransigent at this point seem to Europeans, that next Monday will present to the UN Secretary General Ban Ki-moon a letter asking that "those responsible for the massacres in Syria" to be brought to the International Criminal Court in The Hague. The letter is signed by 53 members of the United Nations, almost all of those in Europe, many Asian and four African countries. - ANSWER - SO, and their complain: even for themselves, for all the troops of Salafi Al Qaeda. Arab League, that NATO CIA, has led in Syria, has make massacres, against, people innocent: that were neutral, in the conflict, or those that: win only see the massacres, of those who lose?

the fact: that: Libyan terrorists and Al Qaeda do not have a military uniform? this does not mean that Syria, not was been invaded: however, by: Israel, NATO CIA Arab League, then Iran must help Syria: now. Islamist formations outside: infiltrated, took the field control of the revolution and the war: against: the Assad regime. A twist, and a much more: what happened in Libya in 2011 (among other things in the Nusra there are many Libyan jihadists), which cooled the enthusiasm in Israel and in the West.. most intransigent at this point seem to Europeans, that next Monday will present to the UN Secretary General Ban Ki-moon a letter asking that "those responsible for the massacres in Syria" to be brought to the International Criminal Court in The Hague. The letter is signed by 53 members of the United Nations, almost all of those in Europe, many Asian and four African countries. - ANSWER - SO, and their complain: even for themselves, for all the troops of Salafi Al Qaeda. Arab League, that NATO CIA, has led in Syria, has make massacres, against, people innocent: that were neutral, in the conflict, or those that: win only see the massacres, of those who lose?  []Al Queda, CIA NATO MOSSAD SALAFIS[] Mossad agents: with three units of al-Qaida that have attacked the camp of Yarmouk. Mossad agents three units of al-Qaida that have attacked the camp of Yarmouk The battle raged on Dec. 9 in the Palestinian refugee camp of Yarmouk (south of Damascus) revealed new alliances. The strategic objective was to engage the Palestinians in the war in Syria, mobilizing on a sectarian basis (mostly Sunni) against the secular regime. But otherwise of Lebanon in 2007, when the mercenaries of Fatah al-Islam habbo tried to mobilize the Palestinians of Nahr al-Bared against Hezbollah, the refugees were not allowed to manipulate. Elements of Hamas, Khaled Meshaal favor, they let in the fighters of the Front-Nusra (Levantine branch of al-Qaeda) in the field, where they clashed especially with men of the PFLP (nationalists and Marxists).

J. F. Kennedy was assassinated, because he printed banknotes (Executive Order 11110), On behalf of the people. His successor freemason: (damn, burn in hell) with his first act of government, withdrew the money of people - free of seigniorage banking: of satan, from the market. iRONY: is called the governor, the servant of Rothschild in his ECB, IMF, FED, because, its power is higher than that of a Head of State. Abu Antar has posted a comment 11 hours ago: " Eat your spam posted by yourself! "- ANSWER- if you wanted to offend me? this is only a problem between you and the Holy Spirit, I do not regard too, I always prefer to believe, to all: that: the people say, to me! because I can not run the danger of hurting an innocent person! after all, my power is too immense, because someone could be so naive as to lie to me.. Do yourself and your family a favor... Don't Fall into the Sheeple Pit.. TURN OFF YOUR TELEVISION! Ignore the TV Media. Investigate 911

1_2. [the triumph of Satan: IMF Pharisees] the logic of the Pharisees is close to completion now, its infiltration, is too: invasive in all: institutions, monetary, political and religious... [lo, the New World Order, 666, of seigniorage banking: of: all the false Governments Masonic] through the Cartesian planes consistent, you can pick up, all your information about: 1. Bildenberg, etc.. 2. private banking system: international: FED ECB to SPA: multinational corporations, 3. Satanists 4. aliens, 5. Jewish lobbies: of all monopolies, 6. other structures of the New World Order as the EU, NATO CIA.. then, you for: yourself, you can process in a concise, overlapping: the whole, ie, all the organization: of these structures, in order to obtain: a unified whole: as a three-dimensional image: of what can be achieved by the IMF of the Pharisees.. So what is the logic (that: it may be possible)? only this: you will be able to guess what might be: the missing pieces of your puzzle, only in this way, you will be able to understand, what is the logic of IMF-NWO, Bush and Rothschild can not predict: no civilization, Jewish-Christian, Islam, never, national identity!: we will come all destroyed, in the most sophisticated bondage of supernatural and technological, that: break every hope and no resistance is possible! in this 3 ° WW nuclear: we will fight: one against: the others, unaware, of the threat. so that the kingdom of 666 IMF: the synagogue of Satan, micro-chip, which has already: all too many: and: its structures and institutions.. that: only Satan is worshiped as the only God of this planet! after all: all structures of the NWO are invisible to the people! thus the threat can not be perceived

of course, also Obama and all politicians and all Masons, they all deserve, to be: put to death for high: betrayal! because, they have pretended: to the voters (of all peoples, in all the false: democracies Masonic of bank seigniorage) to have real power, while in reality, the waiter of Rothschild: 666 IMF, and the waiter: of Bush 322 NWO? they have a greater power: of the President of the United States!, from this point of view, no one is more idiotic of the King of Saudi Arabia, which he has made: of himself a allies of Americans! because, there are: not: Americans, Christians, puppet politicians, institutions, religions, etc... but politically exists, only the masonry of the IMF! Israel will be destroyed: of course: and you would be much better, for you! if you had never been born! this is the hour of darkness!

[agenda talmud IMF 666] of course, among the aliens, such as, among Satanists, also, there are defections, (because, none flying saucer, could never be: intercepted: by our fighters, without, the complicity of the alien), although these defections: they are the 1%?, however, all offenders are always punished: with death, however, this phenomenon should not be underestimated, which is why many women Satanist, are impaled, ecc.. , and exposed in the middle of pornography more extreme, after all, the human nature of Satanist: takes over, in the his adult stage: that is, the stage of maturity, therefore, in their maturity spicologica, many prefer death to: abuse rapes and enslavement, that the life of every Satanist institutional, implies, that is a life: of horror and: of evil total. as against: the U.S. President, there are 34 levels of privacy: about the: project aliens (this was stated), then, there are, too, 34 hierarchical levels: in the pyramid of power: REAL, that is, the same distance institutional, that, there is, between, the mayor of a town of 3000 inhabitants, to Obama? is, also, the same distance, that, exists: by Obama: to: Rothschild IMF 666! So, if Obama wants to know what's going on: in USA? Obama must has read my articles! poiché, per il Presidente USA, esistono 34 livelli di segretezza: circa, il progetto alieni(questo è stato dichiarato), allora, esistono, anche, 34 livelli gerarchici: nella piramide del potere: REALE, cioè, la stessa distanza istituzionale, che, esiste dal sindaco di un comune di 3000: abitanti ad Obama? è: anche, la stessa distanza che esiste: da Obama: a Rothschild 666 FMI! Così se Obama vuole sapere quello sta succedendo? lui deve leggere i miei articoli!

I baptize in illicit mode: the King of Saudi Arabia] I can baptize you: really, actually, even if illicit] Re Saudi Arabia - if you do not become an Christian, even if only formally? the massacre of all Christians in all Muslim countries, could, not be prevented! In this way, the fundamental human rights can be secured, and the reasons for aggression, which, 666, 322 Satanists Pharisees IMF FED ECB will raise against you, will be canceled before, that they rise! That's why, you are the only Muslim in the world to have, to me, for permission to become a Christian! Perhaps, in this way, you divert, in this mode: the wrath of God against your crimes than 1400 years! so that most of your valuable assets (spirituality, identity, culture) can be saved [will be removed sharia horror]

666 priest cannibal: 322 synnek1 voodoo CIA, aliens abduction, IMF FED ECB - sorry, I know that ,you work as murderess! your work can not be improved, because it is always a shitty job! In fact, the bank, to find: is always the cruelest lender, that: is going to subscribe: to a mortgage! there is always someone who is willing to do the work of the shark.. but good for him, it would have been, better, if he had never been born! @ 666 Rothschild, Freemasonry, 322 Bush, IMF FED ECB: all politicians: silent accomplices: of seigniorage banking: for the destruction of the secular Christian civilization! - You have violated: any oath! only because, so evil, you thought, that the hand of God, he could not suitable you! was not suitable for your punishment! but, really, this was demonstrated in your own heart, "you are the criminal, will be been marked for destruction!" @ King of Saudi Arabia - you do not think you can salvage something of Islam, without me! since, 1. my wrath of unius REI, 2. my universal ministry: is: 3. a be an ministry: in the eternal Kingdom of God, then, the Satanists, their aliens, demons, all my enemies: Sharia IMF Talmud, they can not, cancel, or stop my activities in any way! therefore, it is counterproductive, the suppression of my body! In fact, can not be destroyed, through, the corruption, someone, who is dead! then, that's why, for me, the fun begins, because I'm not afraid of any challenge.. I have been programmed by God to always win! relationship: U.S. have: both with friends: that: with the enemy is the same! only the strategy is different! Israel and all mankind will slowly be Replaced by the monsters, in some respects, this change Affects all of us, slowly, day by day, Which is why no government: he denounced the crime of State: September 11! etc.. here's why: the Masonic lobby have Replaced the organs of the State.. in mode, very effective, Because Kabbalah is the science of hell. google youtube, records every message of this page, and several reports are sent to different government bodies, Their activity is monitored by Satanists, you can hit them, through, Gospel! In this context, it is ridiculous to be afraid to die! Because, as the Gospel says, there is something of infinitely: worst of the death, That Is, there is hell! I am"Unius REI, the terror is before me: and the hell Followed me, to swallow all the criminals, Their every bone will be broken, by me, on the mouth of hell!

[talmud kabbalah agenda] is the worship of Baal gods Marduk owl, are the top-secret project, in which civil society and the institutions of American Government no longer have access! The U.S. can not be saved! one day will be destroyed by a giant asteroid... it is essential to be armed, and do: prepare: bunkers, underground shelters, possibly, in small country town. @ IMF FED ECB 666 322 freemasonry Satanists, aliens abductions: are, for destroy Israel - the activity of Satanists is the mirror: that is, is comparable to the activities of the aliens, the goal of the NWO is to replace the human race with the monsters!.... Because of the wickedness of the Pharisees 666 IMF FED ECB (DESERVE: DEATH!), Israel has been lost, and with him was lost freedom, and human rights for all mankind: all is lost: but the hope is not: dead, I am your last hope. [but do not panic! God is always in control, and it is always the best policy for life!]

[until the true, peaceful, servants of God, and the sons of God will not diminish? an alien invasion would never be possible! ] THE ALIENS ARE NOT, creepy shit, WHY, they ARE DIFFERENT, but, they are disgusting and creepy, because, as Satanists, they come from hell, behold, because: 322 NWO, Bush, and 666 IMF: ECB FED, Rothschil, imperialism Sharia horror, they do disgust me: of shit! because they have made ​​themselves the enemies of God! FED ECB, new Babylon tower, Pharisees of the synagogue of Satan, Extraterrestrial Intelligence are demonic kabbalah agenda: Talmud IMF 666, abductions aliens from banking seigniorage, Masonic Conspiracy: microchip, NWO 322, owl gods Baal Marduk Halloween, cannibal horror: human sacrifice: on the altar of: satan: fagot.. -ANSWER- - are supernatural phenomenon of magic black VOODOO, do not know the exact date when the Pharisees kakam, have, through the black magic have offered to demons the possibility of having a body biologically modified: and since There are nine choirs of angels: so also the aliens must belong to nine major strains. but, the aliens have no power against the children of God, because, no demon can bring: himself, NEAR to me!

"Protocols of the Elders: Elders of Zion," [the name of Jesus in Bethlehem] subtract: monetary sovereignty: a people?, Means depriving the people, even of historical memory, because: the Masonic system of bank seigniorage: an absolute power occult, esoteric matrix, as well as economic.. therefore, people, who are not equipped with a superior spirituality, can not recognize the threat: This Satanism, so evident! The same Jews are not aware of this threat, that is, they were condemned, too, to genocide! This is why, like 200,000 human sacrifices on the altar of Satan, are made: in the western world, every year, so that the inner faculties, and: spiritual man: to be blinded! strike to death because a blind man? it is very easy. [MENE TECHEL PERES] :CSPBCSSMLNDSM­DVRSNSMVSMQLIVB "Drink your poisons made by yourself. "You are all lost!" Luke19.27; by★: alleluia: REI Unius ♰: King ♥: Israel:♥Lorenzojhwh  MahdiIn fact, the Jews would have destroyed: those mechanisms that, too often, have led to the Holocaust, but, instead, unwittingly, they are going to miss also, the State of Israel, this time, just for the complicity of: NATO and the CIA, that: strenghtens is like a giant Goliath, imperialism Salafi: Saudi totally oblivious of 300 innocent Christian martyrs, that this empire produces every day, and are killed by sharia! Rothschild, the Pharisee rabbi satanic KAKAM, the IMF?, He knows it all! in this way, it does not matter if the "Protocols of the Elders: Elders of Zion" is a forgery. Because, describes everything that is done, and that: is being built: on time, and dramatically, up to the present day.[MENE TECHEL PERES] :CSPBCSSMLNDSM­DVRSNSMVSMQLIVB "Drink your poisons made by yourself. "You are all lost!" Luke19.27; by★: alleluia: REI Unius ♰: King ♥: Israel:♥Lorenzojhwh  Mahdi.

Lorenzojhwh unius REI has posted a comment "Protocols of the Elders: Elders of Zion," [the name of Jesus in Bethlehem] so, anti-Semitism will not go away until, not disappear, bank seigniorage, and until all the Jews will not: and they come back in their own country: suitable and decent! "Protocols of the Elders: Elders of Zion" was in the hands of the Empress: Even before being shot, during the Bolshevik revolution, so that through his martyrdom, she wanted to show the world, that even the communism: as the French Revolution, are an invention of the Pharisees and Masonic: put in place: to exterminate the Christian civilization, and to subdue: to slavery, the whole human race! But: what the Pharisees Illuminati IMF, 666, they are doing?, Do not: is: only: the creation of an empire occult, but it is the subversion of monotheism through Satanism! the Pharisees Neturei Karta, Enlightened by Lucifer the 666 IMF, they know very well to be satanists, here's why: if there is not a violent protest of the Jewish community against: their rabbis , can no longer exist: a margin for hope for: the Islam, Israel and all mankind! will desperation is all in all been, despair will soon be all in all, because Satan will be all in all, as, is early as the his money(of banking seigniorage) is in our pockets

Edith Stein:against IMF 666 [the name of Jesus in Bethlehem] every jew, well prepartum, by Pharisees, he knows: that: there is no an future: for Christianity (and therefore, there is no future, for none religion) on this planet, and in fact: their antichrist will to win! why: it will be the true Messiah to come: to kill the anti-christ: personally, and: as, a result, to make end: this world of shit: and original sin, because: in the worst case: will restored earthly paradise, etc... then: this story, between, Jesus and the Pharisees Illuminati, is a deadly history, such as: between: Cain and Abel, here's why: it was fierce mother Edith Stein: against: the daughters, who had made a choice: more radical be nuns, but as genius in philosophy, Edith Stein wanted to get into this clash: between good and evil, as one of the main protagonists. and this must be said, without his martyrdom?, The truth of the story: that Pharisees are satanist for do shaoh, would have been masked, by the rabbis Pharisees, with, their absolute power: 400 years since, the French Revolution: To date, many fundamental values, ​​and humanizing, were lost, and in fact we ERA Masonic Satanism ideological. That's why, it was for the sake of their Jewishness, rather than for the sake of the Christian religion, which Edith made of herself, a Carmelite nun.. she wanted to protest, against, the crime of complicity: of all the Jewish community, in the world in favor of the IMF, complicity satanic, which, continues today, up to self harm, because, pork fat is what it is more ready for slaughter!

[In the name of Jesus in Bethlehem], of course, I do not mean to minimize the enormous Responsibilities of the Catholic Church, Which favors the fascism in the composition of the racial laws that: instead, it would have been very easy for her fight! but, this is known the Catholic hierarchy: it has always do shit, to 50%. Edith Stein:against IMF 666 [In the name of Jesus in Bethlehem] but, the massacre of 10,000 priests and nuns, has prevented the Pope, the opportunity to make his pronouncement of sentence: aginst NAZI, which is why, the Zionists: with all their lies, of racism and hatred, they are worthy inhabitants hell! for always being them the first accomplices of the IMF, that is, of this coin, is the "communion" of Satan, given to all peoples, in debt (banking seigniorage) and wear: an interest payment, that: it can not be paid, namely: the public debt.. because, with false accounting, which: can be free to make the IMF (IMF FED ECB; is an sovereignty, above: any international authority), any political strategy: it may be possible, because in fact they are the Pharisees Enlightened: Neturei Karta, to decide who should live: and who should die on this planet.[MENE TECHEL PERES] :CSPBCSSMLNDSM­DVRSNSMVSMQLIVB "Drink your poisons made by yourself. "You are all lost!" Luke19.27; by★: alleluia: REI Unius ♰: King ♥: Israel:♥Lorenzojhwh  Mahdi

Edith Stein:against IMF 666 [In the name of Jesus in Bethlehem] here's why: Edith Stein (ie, Teresa Benedicta of the Cross, in religion; Wroclaw, October 12, 1891) was a genius, the great German philosopher, said to his sister, who was also a cloistered nun: When Hitler wanted Do his revenge: for, the public condemnation of Nazism, from the episcopate: that is, the Dutch bishops' conference: July 20, 1942: he read in all the churches of the country a proclamation: against: Nazi racism. In response, on July 26 Adolf Hitler ordered the arrest of converted Jews (10,000) (which up to that moment had been spared). Edith and her sister Rosa, she also converted, were captured and transported, to the concentration camp at Auschwitz, where they were killed in the: gas: August 9, 1942. because, she said to her sister: "Let's give our life for our people," he not: said, instead: we are going to give our lives for Christianity!

[In the Name of Jesus in Bethlehem], of course, I will not to spoil: my two closest friends, and all the pieces of shit like them: namely, 1. Benny Hinn, and: 2. Benedict XVI, but, to ruined them, will be the martyrs of the bank seigniorage, and all that part of the Church, which has done: 640 excommunications: against: the Freemasons!, Will be, the martyrs, that are, all the victims: of the banking seigniorage: 666, and Masonic 322, the Pharisees of the IMF, to block and: prevent them, that are criminals complicit.. access into the Kingdom of God, because, silencing the crime of bank seigniorage, it is not only: 1. a crime of "high: treason" against the Constitution and against all peoples, but, it is also a crime of: high: treason, against, the Kingdom of God! [MENE TECHEL PERES] :CSPBCSSMLNDSM­DVRSNSMVSMQLIVB "Drink your poisons made by yourself. "You are all lost!" Luke19.27; by★: alleluia: REI Unius ♰: King ♥: Israel:♥Lorenzojhwh  Mahdi

[in the name of Jesus in Bethlehem], of course, with the disintegration of Israel, also, Islam will be abolished, as was abolished: the Nazis! lol. 1. after all, it is to be sitting: the right hand of the Father, is not Muhammad! lol. 2. after all, there is no value in any religion on this planet, outside of the natural law, which says: do good and avoid evil, while all religions are evil, occasionally, but Islam has always done wrong, so ideological, that is, in a structural way! Obviously, there is an Islam that is not: of the Islamists, and, this Holy Islam, I and God: we want to save him: That said, we have to separate the person of Jesus resurrected, that is enthroned, from all forms of organized religion, because in fact, they are two different realities.[MENE TECHEL PERES] :CSPBCSSMLNDSM­DVRSNSMVSMQLIVB "Drink your poisons made by yourself. "You are all lost!" Luke19.27; by★: alleluia: REI Unius ♰: King ♥: Israel:♥Lorenzojhwh  Mahdi

In the name of Jesus in Bethlehem], of course, with the disintegration of Israel, also, Islam will be abolished, as was abolished: the Nazis! lol. 1. after all, is  not: for Muhammad: to be sitting, at the right hand of the Father! after all, it was Mohammed: to die on the cross: for me, said: the unfortunate Bibbi Asia, in Pakistan, who was sentenced to death for blasphemy. lol. 2. after all, there is no value in any religion on this planet, outside of the natural law, which says: do good and avoid evil, while all religions are evil, occasionally, but Islam has always done evil, so ideological, that is, in a structural way! Obviously, there is an Islam, that is not, for the Islamists, this Holy Islam, me and God: we want to save him: That said, we have to separate the person of Jesus resurrected and enthroned, from all forms of organized religion, because, infact, they are two different realities.

[IN THE NAME OF JESUS, born in Bethlehem]. in truth, in truth, I tell you, "no one can enter the kingdom of God unless he is ready to die as a martyr:

against: the Masonic system and banking, bank seigniorage!"... Also, the acceptance of my kingdom unius REI, is not compulsory for you, even if I leave my house? I love you even more! but to fight against the IMF-NWO, is a matter of life and death, not only for soul, but, also the body, because, the agenda of the IMF: it can only be: World War III (with 5.5 biillion deaths)for: to destroy Israel, and to plan, the wins, for the kingdom of Satan, permanently! [IN THE NAME OF JESUS, born in Bethlehem]. @ Rothschild Bush and Obama all Masonic system of bank seigniorage: NWO - IMF - God has sent me to save your life, but you have proven to be my enemies, now, you will pay the consequences! even the stones of stairs: will be against: you! because all the creatures of God know how all the rich of the world are cursed, all the desperate souls of hell. [IN THE NAME OF JESUS, born in Bethlehem] I will begin to flash my sword, and in the world of Satan will spread the terror! because: 1. you have rejected my mercy, 2. you have rejected my justice, 3. you have rejected my amnesty... That's why, all that: it is evil: that: you have done to innocent people: it will drop everything against you and against your children.. all the curses of hell are coming: against you and your children because I am unius REI the King of Israel, the sole legitimate ruler of all peoples. it is inevitable that people will start to rebel against their captors, many politicians will be killed.. refusing me, you have opened the season of terror!

[IN THE NAME OF JESUS, born in Bethlehem] accordingly, all over the world, not to be a Christian? means to be a Satanist! This is why, we will have: 1. Hindu Christian, 2. Muslims, Christians, 3. Communists Christians, 4. Buddhist Christian, 5. Christians, atheists, 6. Satanists Christian, 7. etc... because you can no eternal life, though, I hate the death and resurrection of Jesus Christ.. but this does not necessarily mean: 1. accept baptism.. because Jesus thinking of my kingdom unius REI, he said, he who is not against me (ie, the Pharisees Neturei Karta, Illuminati IMF 666, to destroy Israel), then he is for me.. so the secret is not to make a Christian, but is not a persecutor of the cross only, that's because, this point of view, all symbols with inverted crosses: they disappear immediately, if you want to avoid: World War III! here because everything can be against Jesus, or, it can all be in favor of Jesus (and of course, I'm not making a speech about: religion!) This is why, too many innocent Christians: they are put to death in the world, and that is why true Christians are Persecuted in the West through too many pitfalls (internal to the Church (because the Hierarchy does not defend: true Christianity: In fact, Catholicism has declared war to the prophecy and the charisma and also hides the true number of Christian martyrs in the world), and then (there are persecution outside the Church).. that is, all the persecutions which the Masonic system of bank seigniorage: the Pharisees, the masters of the world, have designed. [IN THE NAME OF JESUS, born in Bethlehem] or [Enlightened Pharisees of the Talmud satanic, that is, the IMF 666, NWO] then, is not a case, if the Pharisees, who have sought the death of Jesus, today they are masters of the world.. for, indeed, are they, that they need to make the Holocaust, of all people, especially the Holocaust of their own people, Israel,.. Pharisees can not be naive, they believe in Jesus of Bethlehem, but have chosen to be Satanists of Marduk, to have the power of the world, but they know they have no hope of eternal life.. and it is in this way that they do the same work of Satan, that is, to destroy the eternal life of all men. [MENE TECHEL PERES] :CSPBCSSMLNDSM­DVRSNSMVSMQLIVB "Drink your poisons made by yourself. "You are all lost!" Luke19.27; by★: alleluia: REI Unius ♰: King ♥: Israel:♥Lorenzojhwh  Mahdi

[IN THE NAME OF JESUS, born in Bethlehem] course, I do not speak of Catholicism as a religion, or some Christian religion, which, as rightly and anachronistically, not only, always comes in late, with instances of history but, has made itself a Freemasonry, Freemasonry in the IMF, not to mention the crime of Satanism, which is represented by the bank seigniorage. and to be against human rights, that the Muslims respect, because you can not castrate a priest, in the name of any religious ideology, etc... after all if the salt has lost its taste? do not need to, to be trodden under foot of men! [IN THE NAME OF JESUS, born in Bethlehem] are actually only two power systems, which face each other, through the history of all mankind! the Pharisees Illuminati IMF 666, and Jesus died and rose again: to love, which, he sits at the right hand of the Father! That is, Marduk, against: Genesis! Where the god Marduk Baal Owl, created man goyim (and the Talmud IMF), to be exploited: destroyed, annihilated, canceled, enslaved, etc..., and Yhwh made man in his image and similarity, to be the King of the Garden of Eden, but what men have chosen? everything is dramatically: before our eyes! because we are all under the oppressive control of the IMF NWO 666. in this way: religion, should not be offended by anyone, because: the most shameful and indecent sexual organs, however, they are protected, preserved: the most, and are hidden by shame so is religion! Everyone, even atheists have to protect the religion, their historical and cultural traditions, and yet, all they have to fight, because no religion can have an influence on political action! because in this globalized world, every political action, it must have a universal action! [IN THE NAME OF JESUS, born in Bethlehem] it is true that I protect all religions, and at the same time, it is true, I am against: all religions, because religions are an ideology: to: do the men slaves, stupid ignorant racist. Yet, religion has an important job to do, namely, to serve the faith! but, God Allah YHWH BRAMA, he tries adorers in spirit and in truth, his true worshipers, that they know emerge from the swampy mud of religion! [IN THE NAME OF JESUS, born in Bethlehem] I accecherò the eye of the pyramid (IMF-NWO), ie, the tower with the eye of Lucifer, and I once more give: freedom to the prisoners, I will smite the triangle Satan and all the babel tower will collapse again, I'm unius REI, the king of Israel in Jesus's name, amen alleluia. FED NWO 322 agenda: IMF Talmud: for kill Israel! CIA FED criminal 666 IMF [terrorists Saudi Arabia Imperialism: sharia NAZI: for: destroy Israel: in III WW nuclear].Bahrain: sharia salafis Brutal Ally]. By ZAINAB al-KHAWAJA. @Obama. the democracy that you want from Syria? I want, from the Barein and Saudi Arabia! because this is the truth: "You're killing Israel and all mankind". Israel Mahdi:King UNIUS REI[MANE*THECEL*PHARES]hallelujah. the: Lede Blog: Bahrain Jails Activist: for: Covering Protests on Twitter (December 19: 2012). Activist's Conviction Upheld in Test: of: Pledges by Bahrain (December 12: 2012). Times Topic: Bahrain New. the: Protests. Connect With Us on Twitter.: for: Op-Ed: follow @nytopinion: and: to hear from: the: editorial page editor: Andrew Rosenthal: follow @andyrNYT. EARLIER this month: Aqeel Abdul Mohsen: 19: was shot in: the: face: for: protesting against Bahrain's government. He was covered in blood: with: the: lower side: of: his face blown open: his jaw shattered: and: a broken hand hanging awkwardly from his wrist. It's one: of: those images that you wish you had never seen: and: can never forget. [FED NWO 322 agenda: IMF Talmud: for kill Israel! CIA FED criminal 666 IMF [terrorists Saudi Arabia Imperialism: sharia NAZI: for: destroy Israel: in III WW nuclear].Bahrain: sharia salafis Brutal Ally. After more than 10 hours: of: surgery: and: before Mr. Abdul Mohsen regained consciousness: his hospital room was already under guard by: the: police. Had he been able to speak: he might even have been interrogated before going into surgery. Others have lain bleeding without medical attention while government security agents asked questions like: "Were you participating in a protest? Who else was with you?". Bahrain: a small island nation off: the: coast: of: Saudi Arabia: has been ruled by: the: Khalifa family: for: more than 200 years. It is also home to: the: headquarters: of: the: United States Navy's Fifth Fleet: which patrols regional shipping lanes: assists with missions in Iraq: and: Afghanistan: and: monitors Iran as tensions in: the: region mount. [FED NWO 322 agenda: IMF Talmud: for kill Israel! CIA FED criminal 666 IMF [terrorists Saudi Arabia Imperialism: sharia NAZI: for: destroy Israel: in III WW nuclear].Bahrain: sharia salafis Brutal Ally.: the: oppressed people: of: Bahrain joined: the: Arab Spring soon after: the: fall: of: President Hosni Mubarak in Egypt. With newfound hope: Bahrainis took to: the: streets on Feb. 14: 2011. Rich: and: poor: Shiite: and: Sunni: liberal: and: religious:

they felt what it was like to speak freely: for: the: first time in: the: capital: Manama: at a traffic circle with a pearl monument at its center. @Obama. the democracy that you want from Syria? I want, from the Barein and Saudi Arabia! because this is the truth: "You're killing Israel and all mankind". Israel Mahdi:King UNIUS REI[MANE * THECEL * PHARES]hallelujah. the: Pearl Roundabout came to symbolize: the: Bahraini revolution. But this newfound freedom didn't last long. @Obama. the democracy that you want from Syria? I want, from the Barein and Saudi Arabia! because this is the truth: "You're killing Israel and all mankind". Israel Mahdi:King UNIUS REI [MANE* THECEL *PHARES]hallelujah. the: government's security forces attacked: the: peaceful protesters: then tore down: the: Pearl monument.: and: in March 2011: troops from neighboring Saudi Arabia: and: the: United Arab Emirates intervened to suppress our pro-democracy protests. [FED NWO 322 agenda: IMF Talmud: for kill Israel! CIA FED criminal 666 IMF [terrorists Saudi Arabia Imperialism: sharia NAZI: for: destroy Israel: in III WW nuclear].Bahrain: sharia salafis Brutal Ally. Going out on: the: streets: carrying nothing but a flag: and: calling: for: democracy could cost you your life here. Chanting "down with: the: dictator" could lead to your being subjected to electric shocks. Giving a speech about human rights: and: democracy can lead to life imprisonment. Infants have died after suffocating from toxic gases used by riot police.: and: teenage protesters have been shot: and: killed. It's not unusual in Bahrain to find families with four or five members in prison at: the: same time. My father: Abdulhadi al-Khawaja: was beaten unconscious in my apartment in front: of: my family: as a report last year

by: the: Bahrain Independent Commission: of: Inquiry documented. He was then taken away with my husband: and: brother-in-law; they were all tortured. [FED NWO 322 agenda: IMF Talmud: for kill Israel! CIA FED criminal 666 IMF [terrorists Saudi Arabia Imperialism: sharia NAZI: for: destroy Israel: in III WW nuclear].Bahrain: sharia salafis Brutal Ally. My husband was released in January: and: my brother-in-law was released after a six-month sentence in late 2011; my father was sentenced to life in prison. He staged four hunger strikes; the: longest lasted 110 days: and: almost cost him his life. (He was force-fed at a military hospital.) But despite all these sacrifices: the: struggle: for: freedom: and: democracy in Bahrain seems hopeless because Bahrain's rulers have powerful allies: including Saudi Arabia: and: the: United States.: for: Bahrainis: there doesn't seem to be much: of: a difference between: the: Saudis: and: the: Americans.Both are supporting: the: Khalifa regime to preserve their own interests: even if: the: cost is: the: lives: and: rights: of: the: people: of: Bahrain. [FED NWO 322 agenda: IMF Talmud: for kill Israel! CIA FED criminal 666 IMF [terrorists Saudi Arabia Imperialism: sharia NAZI: for: destroy Israel: in III WW nuclear].Bahrain: sharia salafis Brutal Ally].@Obama. the democracy that you want from Syria? I want, from the Barein and Saudi Arabia! because this is the truth: "You're killing Israel and all mankind". Israel Mahdi:King UNIUS REI [MANE* THECEL* PHARES] hallelujah. the: United States speaks about supporting human rights: and: democracy: but while: the: Saudis send troops to aid: the: Khalifa government: America is sending arms@Obama. the democracy that you want from Syria? I want, from the Barein and Saudi Arabia! because this is the truth: "You're killing Israel and all mankind". Israel Mahdi:King UNIUS REI MANE *THECEL *PHARES]hallelujah. the: United States is doing itself a huge disservice by displaying such an obvious double standard toward human rights violations in: the: Middle East. Washington condemns: the: violence: of: the: Syrian government but turns a blind eye to blatant human rights abuses committed by its ally Bahrain. This double standard is costing America its credibility across: the: region; and: the: message being understood is that if you are an ally: of: America: then you can get away with abusing human rights. [322 agenda Talmud CIA FED 666 IMF [FED NWO 322 agenda: IMF Talmud: for kill Israel! CIA FED criminal 666 IMF [terrorists Saudi Arabia Imperialism: sharia NAZI: for: destroy Israel: in III WW nuclear].Bahrain: sharia salafis Brutal Ally. If: the: United States is serious about protecting human rights in: the: Arab world: it should halt all arms sales to Bahrain:

bring Bahrain's abuses to: the: attention: of: the: United Nations Security Council: support a special session on Bahrain at: the: United Nations Human Rights Council: and: begin a conversation about potential diplomatic: and: economic sanctions@Obama. the democracy that you want from Syria? I want, from the Barein and Saudi Arabia! because this is the truth: "You're killing Israel and all mankind". Israel Mahdi:King UNIUS REI[ the: @Obama administration should also demand that high-level Bahraini officials be held accountable: for: human rights abuses: and: that nongovernmental organizations: United Nations human rights investigators: and: journalists be allowed to enter: the: country: and: investigate abuses. At present: the: Bahraini government believes it has international immunity. [322 agenda Talmud CIA FED 666 IMF [FED NWO 322 agenda: IMF Talmud: for kill Israel! CIA FED criminal 666 IMF [terrorists Saudi Arabia Imperialism: sharia NAZI: for: destroy Israel: in III WW nuclear].Bahrain: sharia salafis Brutal Ally. It commits widespread human rights violations: and business continues as usual:: the: government continues to buy arms: and: negotiate lucrative deals: without having to face any real consequences. This is why: the: most prominent Bahraini human-rights defenders are languishing in prison. Until: the: United States starts to put real pressure on its ally: Bahrain's government has no incentive to change. No matter: the: price: Bahrainis will keep demanding: the: very values — human rights: and: democracy — that: the: United States claims to stand for. [FED NWO 322 agenda: IMF Talmud: for kill Israel! CIA FED criminal 666 IMF [terrorists Saudi Arabia Imperialism: sharia NAZI: for: destroy Israel: in III WW nuclear].Bahrain: sharia salafis Brutal Ally].. It is an outrage that America continues to back a regime that tramples them.

Zainab al-Khawaja: an activist: was arrested: and: jailed earlier this month and charged with inciting hatred against: the: Bahraini government. A version: of: this op-ed appeared in print on December 26: 2012: on page A25: of: the: New York edition with: the: headline: Bahrain: a Brutal Ally. [FED NWO 322 agenda: IMF Talmud: for kill Israel! CIA FED criminal 666 IMF [terrorists Saudi Arabia Imperialism: sharia NAZI: for: destroy Israel: in III WW nuclear].Bahrain: sharia salafis Brutal Ally. By ZAINAB al-KHAWAJA@Obama. the democracy that you want from Syria? I want, from the Barein and Saudi Arabia! because this is the truth: "You're killing Israel and all mankind". Israel Mahdi:King UNIUS REI[MANE*THECEL*PHARES]hallelujah. the: Lede Blog: Bahrain Jails Activist: for: Covering Protests on Twitter (December 19: 2012). Activist's Conviction Upheld in Test: of: Pledges by Bahrain (December 12: 2012). Times Topic: Bahrain News —: the: Protests. Connect With Us on Twitter.: for: Op-Ed: follow @nytopinion: and: to hear from: the: editorial page editor: Andrew Rosenthal: follow @andyrNYT. EARLIER this month: Aqeel Abdul Mohsen: 19: was shot in: the: face: for: protesting against Bahrain's government. He was covered in blood: with: the: lower side: of: his face blown open: his jaw shattered: and: a broken hand hanging awkwardly from his wrist. It's one: of: those images that you wish you had never seen: and: can never forget. [FED NWO 322 agenda: IMF Talmud: for kill Israel! CIA FED criminal 666 IMF [terrorists Saudi Arabia Imperialism: sharia NAZI: for: destroy Israel: in III WW nuclear].Bahrain: sharia salafis Brutal Ally. After more than 10 hours: of: surgery: and: before Mr. Abdul Mohsen regained consciousness: his hospital room was already under guard by: the: police. Had he been able to speak: he might even have been interrogated before going into surgery.

Others have lain bleeding without medical attention while government security agents asked questions like: "Were you participating in a protest? Who else was with you?". Bahrain: a small island nation off: the: coast: of: Saudi Arabia: has been ruled by: the: Khalifa family: for: more than 200 years. It is also home to: the: headquarters: of: the: United States Navy's Fifth Fleet: which patrols regional shipping lanes: assists with missions in Iraq: and: Afghanistan: and: monitors Iran as tensions in: the: region mount. [FED NWO 322 agenda: IMF Talmud: for kill Israel! CIA FED criminal 666 IMF [terrorists Saudi Arabia Imperialism: sharia NAZI: for: destroy Israel: in III WW nuclear].Bahrain: sharia salafis Brutal Ally].@Obama. the democracy that you want from Syria? I want, from the Barein and Saudi Arabia! because this is the truth: "You're killing Israel and all mankind". Israel Mahdi:King UNIUS REI[MANE*THECEL*PHARES]hallelujah. the: oppressed people: of: Bahrain joined: the: Arab Spring soon after: the: fall: of: President Hosni Mubarak in Egypt. With newfound hope: Bahrainis took to: the: streets on Feb. 14: 2011. Rich: and: poor: Shiite: and: Sunni: liberal: and: religious: they felt what it was like to speak freely: for: the: first time in: the: capital: Manama: at a traffic circle with a pearl monument at its center. @Obama. the democracy that you want from Syria? I want, from the Barein and Saudi Arabia! because this is the truth: "You're killing Israel and all mankind". Israel Mahdi:King UNIUS REI[MANE*THECEL*PHARES]hallelujah. the: Pearl Roundabout came to symbolize: the: Bahraini revolution. But this newfound freedom didn't last long. @Obama. the democracy that you want from Syria? I want, from the Barein and Saudi Arabia! because this is the truth: [MENE TECHEL PERES] :CSPBCSSMLNDSM­DVRSNSMVSMQLIVB "Drink your poisons made by yourself. "You are all lost!" Luke19.27; by★: alleluia: REI Unius ♰: King ♥: Israel:♥Lorenzojhwh  Mahdi

"You're killing Israel and all mankind". Israel Mahdi:King UNIUS REI[MANE*THECEL*PHARES]hallelujah. the: government's security forces attacked: the: peaceful protesters: then tore down: the: Pearl monument.: and: in March 2011: troops from neighboring Saudi Arabia: and: the: United Arab Emirates intervened to suppress our pro-democracy protests. [FED NWO 322 agenda: IMF Talmud: for kill Israel! CIA FED criminal 666 IMF [terrorists Saudi Arabia Imperialism: sharia NAZI: for: destroy Israel: in III WW nuclear].Bahrain: sharia salafis Brutal Ally. Going out on: the: streets: carrying nothing but a flag: and: calling: for: democracy could cost you your life here. Chanting "down with: the: dictator" could lead to your being subjected to electric shocks. Giving a speech about human rights: and: democracy can lead to life imprisonment.

Infants have died after suffocating from toxic gases used by riot police.: and: teenage protesters have been shot: and: killed. It's not unusual in Bahrain to find families with four or five members in prison at: the: same time. My father: Abdulhadi al-Khawaja: was beaten unconscious in my apartment in front: of: my family: as a report last year by: the: Bahrain Independent Commission: of: Inquiry documented. He was then taken away with my husband: and: brother-in-law; they were all tortured. [FED NWO 322 agenda: IMF Talmud: for kill Israel! CIA FED criminal 666 IMF [terrorists Saudi Arabia Imperialism: sharia NAZI: for: destroy Israel: in III WW nuclear].Bahrain: sharia salafis Brutal Ally. My husband was released in January: and: my brother-in-law was released after a six-month sentence in late 2011; my father was sentenced to life in prison. He staged four hunger strikes; the: longest lasted 110 days: and: almost cost him his life. (He was force-fed at a military hospital.) But despite all these sacrifices: the: struggle: for: freedom: and: democracy in Bahrain seems hopeless because Bahrain's rulers have powerful allies: including Saudi Arabia: and: the: United States.: for: Bahrainis: there doesn't seem to be much: of: a difference between: the: Saudis: and: the: Americans. Both are supporting: the: Khalifa regime to preserve their own interests: even if: the: cost is: the: lives: and: rights: of: the: people: of: Bahrain. [FED NWO 322 agenda: IMF Talmud: for kill Israel! CIA FED criminal 666 IMF [terrorists Saudi Arabia Imperialism: sharia NAZI: for: destroy Israel: in III WW nuclear].Bahrain: sharia salafis Brutal Ally] [MENE TECHEL PERES] :CSPBCSSMLNDSM­DVRSNSMVSMQLIVB "Drink your poisons made by yourself. "You are all lost!" Luke19.27; by★: alleluia: REI Unius ♰: King ♥: Israel:♥Lorenzojhwh Mahdi.@Obama. the democracy that you want from Syria? I want, from the Barein and Saudi Arabia! because this is the truth: "You're killing Israel and all mankind". Israel Mahdi:King UNIUS REI[MANE*THECEL*PHARES]hallelujah. the: United States speaks about supporting human rights: and: democracy: but while: the: Saudis send troops to aid: the: Khalifa government: America is sending arms. @Obama. the democracy that you want from Syria? I want, from the Barein and Saudi Arabia! because this is the truth: "You're killing Israel and all mankind". Israel Mahdi:King UNIUS REI[MANE*THECEL*PHARES]hallelujah. the: United States is doing itself a huge disservice by displaying such an obvious double standard toward human rights violations in: the: Middle East. Washington condemns: the: violence: of: the: Syrian government but turns a blind eye to blatant human rights abuses committed by its ally Bahrain.

This double standard is costing America its credibility across: the: region; and: the: message being understood is that if you are an ally: of: America: then you can get away with abusing human rights. [FED NWO 322 agenda: IMF Talmud: for kill Israel! CIA FED criminal 666 IMF [terrorists Saudi Arabia Imperialism: sharia NAZI: for: destroy Israel: in III WW nuclear].Bahrain: sharia salafis Brutal Ally. If: the: United States is serious about protecting human rights in: the: Arab world: it should halt all arms sales to Bahrain: bring Bahrain's abuses to: the: attention: of: the: United Nations Security Council: support a special session on Bahrain at: the: United Nations Human Rights Council: and: begin a conversation about potential diplomatic: and: economic sanctions@Obama. the democracy that you want from Syria? I want, from the Barein and Saudi Arabia! because this is the truth: "You're killing Israel and all mankind". Israel Mahdi:King UNIUS REI[MANE*THECEL*PHARES]hallelujah. the: @Obama administration should also demand that high-level Bahraini officials be held accountable: for: human rights abuses: and: that nongovernmental organizations: United Nations human rights investigators: and: journalists be allowed to enter: the: country: and: investigate abuses. At present: the: Bahraini government believes it has international immunity. [FED NWO 322 agenda: IMF Talmud: for kill Israel! CIA FED criminal 666 IMF [terrorists Saudi Arabia Imperialism: sharia NAZI: for: destroy Israel: in III WW nuclear].Bahrain: sharia salafis Brutal Ally. It commits widespread human rights violations: and: business continues as usual:: the: government continues to buy arms: and: negotiate lucrative deals: without having to face any real consequences.

This is why: the: most prominent Bahraini human-rights defenders are languishing in prison. Until: the: United States starts to put real pressure on its ally: Bahrain's government has no incentive to change. No matter: the: price: Bahrainis will keep demanding: the: very values — human rights: and: democracy — that: the: United States claims to stand for. [FED NWO 322 agenda: IMF Talmud: for kill Israel! CIA FED criminal 666 IMF [terrorists Saudi Arabia Imperialism: sharia NAZI: for: destroy Israel: in III WW nuclear].Bahrain: sharia salafis Brutal Ally. It is an outrage that America continues to back a regime that tramples them. Zainab al-Khawaja: an activist: was arrested: and: jailed earlier this month: and: charged with inciting hatred against: the: Bahraini government. A version: of: this op-ed appeared in print on December 26: 2012: on page A25: of: the: New York edition with: the: headline: Bahrain: a Brutal Ally.

Obama - the democracy that you want from Syria? I want, from the Barein and Saudi Arabia! because this is the truth: "You're killing Israel and all mankind" [MENE TECHEL PERES] :CSPBCSSMLNDSM­DVRSNSMVSMQLIVB "Drink your poisons made by yourself. "You are all lost!" Luke19.27; by★: alleluia: REI Unius ♰: King ♥: Israel:♥Lorenzojhwh, Mahdi. The IMF (International Monetary Fund, usually abbreviated as IMF IMF in Italian and in English) is an organization composed of the governments of 186 countries and with the World Bank Group is an international organization called the Bretton Woods from the place where the conference was held which marked the creation. The IMF was formally established December 27, 1945, when the first 29 countries signed the agreement establishing the organization and was founded in May 1946. Currently, Member States are 186. --- ANSWER - THESE ARE ALL LIES! the IMF is private property of a few people, such as Rothschild and Rockefeller, that is the most dangerous Satanists, in the entire history of mankind, the serpent's head, that is: the Masonic system of bank seigniorage

FED ECB, Talmud. 666 IMF 322 Obama: Neturei Karta- who pays the salary, to these: your: 10 Satanists: fag ot, from all over the world, to try to have the control of this page? all money poorly spent! your Satanists (intelligence: AI, for International World Order: artificial intelligence, "Big Brother." Micro-chip, and project: Aliens Abudcions, to do: 200,000 human sacrifices, on the altar of your Satan, every year) they canceled my proposal, about: "do not spam violent on this page". In fact, I told them: "WE CAN PREVENT SPAM VIOLENT IF YOU RESPECT MY ARTICLES"

to all Nations, you outlawing Sharia] Massacre of the holy night of Christmas in Nigeria. Killed six innocent Christian martyrs in the Church. Among the victims, also the priest. At Qaueda said: "these are the wishes, greeting, of the king of Saudi Arabia, because America has said that his empire: can not be stopped, and that Israel: must be disintegrated." Christmas massacre: a group of armed men broke into the church in the village of Peri. Catholic faithful cry after a attempt their church in Nigeria (Reuters) Kano, December 25, 2012 - "A group of armed men stormed the village: at midnight and went straight to the church. They opened fire and killed the priest and five faithful. then set fire to the church, "said Usman Mansir, a resident of the village of Peri, near Potiskum, the economic capital of the state of Yobe. The story was confirmed: by: a police chief.[MENE TECHEL PERES] :CSPBCSSMLNDSM­DVRSNSMVSMQLIVB "Drink your poisons made by yourself. "You are all lost!" Luke19.27; by★: alleluia: REI Unius ♰: King ♥: Israel:♥Lorenzojhwh  Mahdi

all nations must be reporting, as, is illegal the NAZI sharia: you cure the wound before: that: go to gangrene: for III WW] Lakhdar Brahimi, the UN special envoy to Syria, said, in Cairo said, that "a settlement of the Syrian is still possible, even if the situation is very serious, and worsening day by day. "Brahimi, with slandering, said, that peace and security in the world will be threatened directly by Syria, if a solution can not be found within a few months. - ANSWER - this is quelllo that he wanted the imperialism of the IMF: ECB FED, ie, the Masonic system of world, of seigniorage banking (money: created from nothing, but, due to debt (bills), and interest ), to make slaves, all Nations, as the Talmud. If these fools of Masons, the architects of the largest (NWO, new: tower of babel) driven project of social engineering will not be stopped? III World War, will be inevitable and Israel will be lost!

IMF and [the abomination of desolation] Expected vertex with the centrists. The Vatican supports MONTI; The outgoing President of the Council, is organizing the electoral list and by December 31: should pass the final selection. - ANSWER - MAYBE: Freemason (bildenberg agenda 666 god Baal: owl at Bohemian Grove system) Freemason, MONTI (true representative of the synagogue of Satan: 322 NWO IMF), ACKNOWLEDGED, the 640: excommunications: of the CATHOLIC CHURCH: against: Freemasonry? OR: is the SAME CATHOLIC CHURCH, WHICH HAS BECOME: the Freemasonry? THIS IS: 1). DEATH THREAT, AGAINST, ALL CHRISTIANS innocent martyrs, THAT, DO NOT LIVE, IN FALSE DEMOCRACY Masonic, of seigniorage BANKing! 2). IS A SERIOUS VIOLATION OF INTERFERENCE OF RELIGION in State, AS: a big crime against the secular state![MENE TECHEL PERES] :CSPBCSSMLNDSM­DVRSNSMVSMQLIVB "Drink your poisons made by yourself. "You are all lost!" Luke19.27; by★: alleluia: REI Unius ♰: King ♥: Israel:♥Lorenzojhwh  Mahdi

[lorenzoJHWH King of Israel! lorenzoAllah: king Palestine: Unius REI: on all the World!] human rights, in one only way: the sharia Islamic Nazism: to destroy civilization and Israel: with their accomplice satanist 666 IMF freemasonry JabullON satanAllah [where there are human rights, into: Saudi Salafi empire? they decreed our destruction! therefore it is essential for us to exterminate them all!] us in Palestine: we are not fighting: against: the Palestinians! but we fight: against: the sharia satanic terrorists Nazis and against: the IMF 666 NWO 322: Masonic occult powers: we fight against the Satanists, to save the whole human race: from the monsters! [talmud 666 IMF agenda: destroy Israel!] human rights: in one way: for the Islamic Nazism: to destroy civilization and Israel [where, there are human rights, in Saudi Salafi empire? they decreed our destruction! therefore it is essential for us, to exterminate them all!] MO: small 'pasionaria' Palestinian awarded in Turkey. Ahed Tamimi challenge 'with clenched fists an Israeli patrol. 27 December, [Talmud 666 IMF gündemi:! İsrail'i yok] İnsan hakları: Bir şekilde: İslam Nazizm: medeniyet ve İsrail [insan hakları Suudi Selefi imparatorluk vardır yok? onlar bizim imha karar! bu nedenle hepsini yok etmek, bizim için önemlidir!] (ANSAmed) - RAMALLAH - Ahed Tamimi, the "pasionaria" Palestinian 13 year old last month has seen a moment of international fame, when she was taken while throwing closed, fists against, an Israeli patrol, in the West Bank, was received with great honors in Turkey, [666 Ταλμούδ ΔΝΤ ατζέντα: να καταστρέψει το Ισραήλ] τα ανθρώπινα δικαιώματα: με έναν τρόπο: για την Ισλαμική Ναζισμού: να καταστρέψει τον πολιτισμό και το Ισραήλ [όπου υπάρχουν τα ανθρώπινα δικαιώματα, στη Σαουδική Salafi αυτοκρατορία; που αποφασίστηκε η καταστροφή μας! Επομένως, είναι απαραίτητο για εμάς, για να εξοντώσουν τα όλα!] where he also received, an award for his bravery. The Palestinian press reports. Invited to Turkey by the municipality of Istanbul Basaksehir, Ahed Tamimi has participated in a series of events before, the ceremony premazione, inaugurating among other things, an exhibition entitled "Being a child in Palestine," says Anadolu. [塔木德經666 IMF議程:摧毀以色列人權:單程:伊斯蘭納粹主義:摧毀人類的文明和以色列[其中,有人權,沙特沙拉菲帝國?他們頒布的破壞!因此,它是必不可少的我 們,要消滅他們所有!The video where you can see the 13 year old, challenge with a clenched fist raised the Israeli soldiers who had arrested his brother, he has toured the world. The daughter of an activist for human rights, Ahed showed on that occasion, to be completely uninhibited, in front of the rifles and harshly, rebuked the military. For this episode: she was awarded: Prize Handala: a hero of comics drawn: in the eighties, by the artist Palestinian Naji al-Ahli. Handala, a boy of 10 years, it has become in the meantime, a symbol of the struggle: against: the employment. (ANSAmed). [탈무드 666 IMF 일정:! 이스라엘을 파괴] 인간의 권리: 한 방법으로: 이슬람 국가 사회주의에 대한: 문명과 이스라엘 [인간의 권리는 사우디 Salafi 제국에 있습니다를 파괴 할? 그들은 우리의 파괴를 어디에! 따라서이 그들 모두를 없애기 위해, 우리 필수적입니다!] [التلمود 666 صندوق النقد الدولي جدول الأعمال:! تدمير إسرائيل] حقوق الإنسان: في طريقة واحدة: لالنازية الإسلامية: لتدمير الحضارة وإسرائيل [أين، وهناك حقوق الإنسان، في المملكة العربية السلفية الإمبراطورية؟ انهم مرسوما يقضي تدميرنا! ولذلك فإنه من الضروري بالنسبة لنا، للقضاء عليهم جميعا!] [תלמוד IMF 666 סדר יום: להשמיד את ישראל] זכויות אדם: בדרך אחת: להנאציזם האיסלמי: להרוס את הציביליזציה וישראל [שבו, יש זכויות אדם, בערבת הסלפית אימפריה? גזרנו השמדתנו! לכן זה חיוני עבורנו, להשמיד את כולם!] [גמרא 666 ימף אַגענדאַ: צעשטערן ישראל!] מענטש רעכט: אין איין וועג: פֿאַר די יסלאַמיק נאַזיסם: צו צעשטערן ציוויליזאַציע און ישראל [ווו, עס זענען מענטש רעכט, אין סאַודי סאַלאַפי אימפעריע? זיי דיקריד אונדזער אומקום! דעריבער עס איז יקערדיק פֿאַר אונדז, צו יקסטערמאַנייט זיי אַלע!][talmud 666 IWF-Agenda: Israel zerstören] Menschenrechte: in eine Richtung: für die islamische Faschismus: die Zivilisation und Israel [wo gibt es Menschenrechte, in Saudi Salafi Reich zerstören? sie verfügten unsere Zerstörung! Daher ist es für uns wichtig, um sie alle zu vernichten!][666 talmud FMI agenda: destruir Israel] los derechos humanos: de una manera: por el nazismo islámico: destruir la civilización y de Israel [donde existen los derechos humanos, en Arabia Salafi imperio? decretaron nuestra destrucción! por lo que es esencial para nosotros, para exterminar a todos!] [талмуд 666 МВФ повестки дня: уничтожить Израиль] прав человека: в одном: для исламского фашизма: уничтожить цивилизацию и Израиля [где есть права человека, в Саудовской салафитов империи? они постановили уничтожить нас! Поэтому очень важно для нас, чтобы истребить их всех!] [Talmud 666 IMF agenda: ødelegge Israel] menneskerettigheter: På en måte: for den islamske nazismen: å ødelegge sivilisasjonen og Israel [der, det er menneskerettigheter, i Saudi salafi imperium? de bestemt vår ødeleggelse! derfor er det viktig for oss å utrydde dem alle!] [talmud 666 IMF agenda: Israël vernietigen] rechten van de mens: op een manier: voor de islamitische nazisme: de beschaving en Israël [waar, er zijn de mensenrechten in Saoedi-Salafi rijk te vernietigen? ze besloten onze vernietiging! daarom is het van essentieel belang voor ons, uit te roeien ze allemaal!]

✙ end game in the name of Jesus: "You are all lost!" Luke19.27, [it would have been better for you, that you had never been born..] Mark 14:21 The Son of Man will go just as it is written about him. But woe to That Man Who Betrays the Son of Man! It would be better for him if he had not been born. ".. Matthew 26:24 The Son of Man will go just as it is written about him. But woe to That Man Who Betrays the Son of Man! It would be better for him if he had not been born. " [matthew 26 24 meglio per te sarebbe stato, che tu non fossi mai nato..] Mark 14:21 The Son of Man will go just as it is written about him. But woe to that man who betrays the Son of Man! It would be better for him if he had not been born.".. Matthew 26:24 The Son of Man will go just as it is written about him. But woe to that man who betrays the Son of Man! It would be better for him if he had not been born."

[saudi arabia imperialism] Egypt: in 150 resign from party Salafi: al-Nour,.. for do a super party Salafi: for sharia horror satanic criminal: and for do many christian martyrs. Former spokesman, 'going to start training under our umbrella Sharia', for destroy Israel. 27 December, 12:32 Egitto: in 150 si dimettono da partito salafita al-Nour, Former spokesman, 'going to start training under our umbrella: "Sharia" is the destruction of human rights and kill freedom of religion! but NATO and CIA have said that this is very good. BUSH 322 (11-09) CIA MOSSAD, all desperate guy Rothschild IMF FED ECB 666 MICROCHIP, ALIENS abductions, CANNIBAL, @ 666322, Masonic system of banking seigniorage, owl god Baal, AT BOHEMIAN GROVE, JabullON - boy, really, YOU want to do a new (Shoah), and a new world war to destroy, my holy Islam, and my Israel? Pharisee Neturei Karta, really, you want to do harm to the nation That, has welcomed to you? --- ANSWER - DAI ON, you DISCUSS WITH ME! [MENE TECHEL PERES] :CSPBCSSMLNDSM­DVRSNSMVSMQLIVB "Drink your poisons made by yourself. "You are all lost!" Luke19.27; by★: alleluia: REI Unius ♰: King ♥: Israel:♥Lorenzojhwh Mahdi.

no one can say, "God was responsible for my destruction!" In fact, your silence, is been: a crime ideological of Satanism, Which is: the seigniorage banking: of Enlightened Jews, for destroy Israel, you have made ​​yourself a Satanist, too, but, also, the destruction of the moral accomplice , economic, of all mankind [MANE THECEL PHARES] CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB, [MANE THECEL PHARES] CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB, Psalm 110 (109): 7. Along the way you drink from the stream lift up his head. CIA 666 IMF FED ECB - you are one only: fagot criminal clique of Satan BrotherhoodUniversal posted a comment, CIA 666 synnek1 high priest of my fuck - if between, half hour, you're not out IhatenewLayout, I will cry to the That world you've killed him! @ CIA Cain synnek kkk nazi 666 - where is your brother Ihatenewlayout?

MASTER of conspiracy SAID: "GOD 'EVEN fag, BEING ALL AND IT EVEN SATAN, because' CIRCULAR AND INFINITE... of 51 finance satanic Masonic youtube- Answer - you're just the Master of shit! The Creator is not to be confused with his creatures! 2. creatures, Which all have been fitted, free will.. know, is the perfect Judgment against them, 3. you will be destroyed by your evil! Satan is fagot fagot = In the name of Jesus satanist, go away! God has dedicated to the slaughter Judges 1-5 When your carrion is dissolved, what remains? do not cancel your youtube, I Will Remain here at least your shame and God will make a terrible example. seem sweet temptations, but they have claws to rip the soul CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB = drink your poisons made ​​by yourself) Renews your faith in 2 Peter 3.1-18 planetary prayer every Monday from 20.00 to 21.00 with me 1Cor.6 0.33 to 34

each, five Minute for kill: 1 christian innocent martyr, said: "Open Door", but, this is: only because Illuminati Jews: for IMF FED ECB NWO 666 322: ie, satan Synagogue: for Shaoh, and, for destroy Israel, so, they wanted to, but, Jesus: in Bethlehem, he did not: no harm: to Someone, that is, everything that Mohammad has done! is why, Jesus does not deserve, the hatred of anyone. synnek1 666 CIA: sUkiliks: IMF NWO: suk my 666 iliks- where you will find an idiot who wants to be a neighbor with a cannibal like you? After all, 200,000 human sacrifices on the altar of Satan is the CIA that makes them, not me!

MANE THECEL PHARES] CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB, Psalm 110 (109): 1. Of David. Psalm. The Lord said to my Lord(lorenzojhwh, Unius REI): "Sit at my right hand until I make your enemies, a stool for your feet. " Psalm 110.2. The scepter of your power, stretches the Lord from Zion: "Rule in the midst of your enemies. 3. A prince from the day of your, the holy mountains, from womb before the dawn, like the dew, I have begotten you." Psalm 110 (109): 4. The Lord has sworn and will not repent: "You are a priest forever after the order of Melchizedek." 5. The Lord is at your right hand will shatter kings in the day of his wrath. 6. He will judge the nations, in the midst of corpses, it will crush the head of vast land. [MANE THECEL PHARES] CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB, Psalm 110 (109): 7. Along the way you drink from the stream, lift up his head. synnek1 666 CIA: sUkiliks: IMF NWO: suk my 666 iliks --- where you will find an idiot who wants to be a neighbor with a cannibal like you? After all, 200,000 human sacrifices on the altar of Satan is the CIA that makes them, not me! [MENE TECHEL PERES] :CSPBCSSMLNDSM­DVRSNSMVSMQLIVB "Drink your poisons made by yourself. "You are all lost!" Luke19.27; by★: alleluia: REI Unius ♰: King ♥: Israel:♥Lorenzojhwh  Mahdi

1_3. King of Saudi Arabia - ["They'll kill you, believing that pay homage to God": John 16] when it comes to God, Holy Allah? you would do well to take lessons from donkeys, for to do die as "idolaters": so many: holy children of God, ie, Christians, every day! Why is it with your money and your logistics that Al Quada can have missiles, etc... Why, you do think, that, God can create: a son, in a mode: sexual way: it is a thought that: only: Donkeys: like you, may have! I pushed my metaphysical powers: where,: even Adam had, before: to be ontologically degraded his nature for guilty, of original sin, (along with everything: his corner of Earthly Paradise: why, then animals scavengers: they have become cannibals ((carnivores), while the snake venom((our medicine)) has become lethal, ecc..): all evil bad:through, original sin: IMF stole, our seigniorage banking (Metaphysics: is knowledge: intuitive wisdom, speculative with a clear conscience: in the intention: for life of any creature), I am Universal Brotherhood, and you will die like a dog if you do not come to me with humility

2_3. King of Saudi Arabia - ["The hour is coming and it is this, that whoever kills you will think he is offering worship to God."], And also I am: as: all other men, but, it is my, this UNIUS: political Ministry: Universal: Unius of REI? is that which makes the difference: above all things! so, many years ago (with these intuitive faculties and speculative) I went: to explore: search about: the possibility: to find: a few: mass, shape, shell: in God Himself, in fact, I said to myself, I will not do: the error of the rebel angels: that: they did not want to worship the Messiah in human form as well, I had prepared: myself to worship any thing I could find, even if it were: the cocoon of a caterpillar: slimy and hairy? I would have kissed him: and worshiped course! but, honestly? God has no mass, shape, material or substance, because he is pure spirit here is how he created himself, in the form of the SON:[MENE TECHEL PERES] :CSPBCSSMLNDSM­DVRSNSMVSMQLIVB "Drink your poisons made by yourself. "You are all lost!" Luke19.27; by★: alleluia: REI Unius ♰: King ♥: Israel:♥Lorenzojhwh  Mahdi

3_3. King of Saudi Arabia - he simply replied, his spirit, as in a mirror, and did not need: to generate: through sex.. idiot of an ass criminal madman: Salafi of: Al Qaeda: terrorists in the world! that is, that thou art: it is totally demolished your fucking science! but, nevertheless, I can not do revenge: against: none, and above all, I can not do against: thee, because thou hast done evil to the Kingdom of God, in good faith (until tobay) and for you, that Jesus said, "Many will kill you, thinking of doing: to me an act of worship." John 16.1. I have said these things because they do not have: fall away. 2. They will expel you: from the synagogues, and indeed, the hour in which: anyone: kills you will think: to worship God 3. And they will do this because: they have not known, neither the Father nor me. 4. But, I have said these things, because, when he comes: their time, remember: that: there have spoken.

[against: 2628342: Neturei Karta]: fake Orthodox Jews: United,all Against:1. Torah: 2. jewish people, 3. all biblical prophecies! how big the bank account of These Pharisees, front satanic Talmud, Because they have no interest in returning to Palestine? I am Jewish Messiah lorenzojhwh! King of Israel! and Mahdi lorenzoAllah: I stand with the Guardians of Israel. unto Death. BECAUSE THESE CRIMINAL: murderers, of all the prophecies of the Word of God: they DO NOT SPEAK, NEVER, OF BANKING seigniorage: of: IMF 666: NWO agenda: new Babylon tower: ie, masonic system, by all Illuminati Lucifer: exterminators of the peoples, to make Holocaust: against Israel: with Muslims: once again, as they did to make Holocaust: already from the Nazis. I do not leave traitors behind my back! eih, Rothschild, if you are not atto kill Israel, this time? Israel will kill you this time!

I do not look: at reality of Nations: with emotional passion: as, is: of a fan of: a football team: that is, with a Particular interested! I interpret the thoughts of God only, and for me, there is no partiality! I am a Zionist: for the kingdom of Palestine, and this is not: be: the accomplice with the Zionists for the IMF 666: or the Neturei Karta: that: are the other side: more bad: of the coin: of the 666 IMF(the true Pharisees, hypocrites cursed by Jesus)! Every people is my wife, like Israel(same), I do not have any preference, bias, Because: I Represent justice: equidistant: of God. this means unius REI, combine all the elements: also, the more: Irreconcilable, because, I Represent the unit: from which: everything comes! In fact, I am the measure of reality and the reality of measurement: that is, my, new fund international monetary system: of: property of the Peoples, and not proprietary: of murderess of Rothschild Neturei Karta

JajaDelleTigri satanist 666 IMF scam CIA NATO: aliens abductions -- well, you like them: 1. images, of which you do not understand the reason, and that, anyway, 2. not: it has no meaning, and then 3. you try to give that effect particular: that you do not: understand: that: it is! 4. and, of course, to no avail, then: 5. you do many inscriptions, which do not serve any purpose, 6. Hide yourself behind the photo of a baby girl, to arouse compassion. 7. while, the world is: to collapse into ruin: for a destruction: unprecedented 8. thou doest friend:of the most dangerous Satanists, etc.-- ANSWER - YOU'RE A NOTHING! certainly, you will burn as stubble in the day that will be! after all, your person does not deserve any confidence! how you can be the FRIEND, of this filthy satanist, ie 0Mpetano? YOU ARE too casual... IN SOME ACCOUNT TRANSACTIONS of dangerous friends, obscene, vulgar, abusive, etc... THAT DO NOT COMPLY WITH THE RULES OF RESPECT. for peoples.

@all Peoples - I'm not like that bastard of Rothschild: of IMF 666: that, he sells the money created from nothing to interest!. the money? my money from my IMF? I give money to all Peoples: all gratis: to all, that's why, will disappear taxes: in all the whole world! @ to all Peoples - it's easy win for me: wins all the whole world! Because in my opinion, there is: only "free will of all the people, and of all Peoples," without: violence, but, with the force of conviction... in fact, there is only one truth: for all: the "free will": to walk on the path of goodness and righteousness and truth: this is the only true religion, That, I know! @ my JEWS I am in the world today: I am the true King David: for the life of Israel and, for the life of the world, I know there is: no Goliath, who can win against me! [MENE TECHEL PERES] :CSPBCSSMLNDSM­DVRSNSMVSMQLIVB "Drink your poisons made by yourself. "You are all lost!" Luke19.27; by★: alleluia: REI Unius ♰: King ♥: Israel:♥Lorenzojhwh. Mahdi

    MyJHWH
    MyJHWH ha pubblicato un commento
    10 minuti fa

    [lorenzoJHWH King of Israel! lorenzoAllah: king Palestine: Unius REI: on all the World!] human rights, in one only way: the sharia Islamic Nazism: to destroy civilization and Israel: with their accomplice satanist 666 IMF freemasonry JabullON satanAllah [where there are human rights, into: Saudi Salafi empire? they decreed our destruction! therefore it is essential for us to exterminate them all!] us in Palestine: we are not fighting: against: the Palestinians! but we fight: against: the sharia satanic terrorists Nazis and against: the IMF 666 NWO 322: Masonic occult powers: we fight against the Satanists, to save the whole human race: from the monsters!Nid oes angen i mi ysgrifennu'n dda, oherwydd gall i siarad mewn goruwchnaturiol, a diwinydd: modd, i gyd y cyfan, yr hil ddynol .. [Lorenzojhwh Brenin Israel! lorenzoAllah: brenin Palestine: unius rei:! ar yr holl World] 666 US NATO IMF; wneud hawliau dynol, dim ond yn erbyn Syria! hy, mewn dim ond un ffordd: am ddinistrio Israel, a chefnogaeth: salafis arswyd: Al Qaeda, Islamaidd sharia Natsïaeth: i ddinistrio gwareiddiad dynol: gyda: eu 666-ydd Dyn IMF: gorfforaethau Globalist, Seiri Rhyddion JabullON: Gyda Eu: satanAllah, [ond , lle mae hawliau dynol, i: ymerodraeth imperialaeth Saudi: ar gyfer lladd 300 merthyron Cristnogol bob dydd? maent yn dyfarnu ein dinistrio! Felly, mae'n hanfodol i ni i ddifa nhw i gyd] ni ym Mhalesteina:! Nid ydym yn ymladd: yn erbyn: y Palestiniaid! ond rydym yn ymladd: erbyn: y terfysgwyr sharia satanic Natsïaid, ac yn erbyn: eu cynghreiriaid IMF ECB FED NWO 666, 322: yr holl bwerau ocwlt Masonic! Felly, rydym yn ymladd yn erbyn y Satanists, i achub yr hil ddynol cyfan: gan y bwystfilod!

[Digon! STOPIWCH! i fod yn gynorthwywyr Satan 666 IMF, ewch allan: O Babilon, fy Iddewig! Nid oes gennym ddiddordeb yn nhreftadaeth Satan, Gorchymyn Byd Newydd, ymgynnull eich rhengoedd] Eseia 40:1-11. "Cysura, gysuro fy mhobl, medd eich Duw." 2. "Siaradwch yn dyner wrth Jerwsalem, a gwaeddwch: bod: yr amser y rhyfel i ben, bod: ei anwiredd ei bardwn, oherwydd: ei fod wedi derbyn oddi wrth law yr ARGLWYDD: ddwywaith:. Am ei holl bechodau" 3. Mae llais un (unius rei), y mae ef yn llefain yn yr anialwch: "Paratowch ffordd yr ARGLWYDD, unionwch yn y diffeithwch briffordd i'n Duw ni 4 Ni Pob pant a gyfodir:.. A: pob mynydd a bryn: a wnaed yn isel, anwastad yn eu cywiro: llyfnhau a'r mannau garw 5 Yna bydd gogoniant yr Arglwydd yn cael ei datgelu, a phob cnawd yn gweld ei gilydd, canys genau yr ARGLWYDD a lefarodd. "..

[Digon! STOPIWCH! i fod yn gynorthwywyr Satan 666 IMF, ewch allan: O Babilon, fy Iddewig! Nid oes gennym ddiddordeb yn nhreftadaeth Satan, Gorchymyn Byd Newydd, ymgynnull eich: rhengoedd] 6. Mae llais yn dweud, "Cry!" Ac atebodd ef: "Beth a waeddaf?". "Pob cnawd sydd wellt, a'i holl odidowgrwydd fel blodeuyn y maes. 8. War glaswellt, blodau yn pylu, ond gair ein Duw yn aros am byth.". 9. Oh Seion, chi sy'n dod â newyddion da, fynd i mewn i fynydd uchel; O Jerwsalem, chi sy'n dod â newyddion da: dyrchafa dy lef trwy nerth! Codwch eich llais, peidiwch â phoeni! O 'ddinasoedd Jwda, "Wele eich Duw." 10. Wele, yr ARGLWYDD DDUW yn dod â nerth, ac: ei fraich yn tra-arglwyddiaethu arno. Wele, ei wobr: mae gydag ef, a'i ad-daliad o'i flaen ef. 11. Efe a bwydo: ei braidd fel bugail, yn casglu'r ŵyn â'i fraich, ac a'u dwg: yn ei fynwes, ac arweiniad: gyda: addfwynder a gofal, y defaid sydd: â fach.

[Yr hyn y estroniaid oedd maent yn ei ddweud? yr un pethau ag y maent yn teimlo: dweud, yn ystod seance ..] .. Dydw i ddim yn hoffi Rothschild: 666 FMI: 322 NWO, a'i holl bwerau ocwlt: y cymdeithasau (cenhedloedd) Masonic (pwerau ocwlt: i wneud dim ond un Sataniaeth) prosiect: abductions estroniaid, Bildenberg, etc .. ei fod eisiau ei wneud, y Wladwriaeth o Israel, ond rhaid iddo fod: mewn twll asshole, oherwydd, 1. holl Iddewon (ei holl gynorthwywyr bennaf) nad oedd ganddynt i: fod yn gallu dychwelyd, pawb yn Israel, am wneud yn i ben: ei ymerodraeth o Satan yn ceiliog: yn erbyn: holl fyd, ac i wneuthur eich hunain yn gaethweision holl bobloedd (micro -sglodion): y treisio holl bobloedd: drwy: seigniorage bancio! Rothschild Mae angen dybryd: i'w wneud: yr Ail Ryfel Byd III, i arwain at, yn olaf, teyrnasiad Satan ar yr holl ddaear: mor amlwg! ond, byddaf yn cymryd i mi: yr holl anialwch Saudi: ac yr Aifft: a bydd ei angen arnaf, neu, gyda da, bod, neu y ffordd galed!

yr Iddew: Edith Stein: (vs): 666 Natsïaid IMF FED! hi: ni: ddywedodd wrth ei chwaer (arall lleian cysgodol): rydym yn mynd i farw dros Iesu ", na, ond dywedodd," rydym yn mynd i farw dros ein pobl "oherwydd, y cyfamod hwn, o bob cymuned Iddewig, gyda IMF 666 (hy, y system Seiri Rhyddion: 322), yn rhywbeth sy'n waeth: y Sataniaeth: yr un peth mewn gwirionedd yn ddatganiad o ryfel, ac mae'n weithred o ddifa yn erbyn:! holl bobloedd, ond, dywedodd y proffwyd, " yn cael eu diddymu eich amod ag angau! "@ Israel - weithiau, methu:?.!? Neu, golli nod: Dyma'r ffordd orau i ennill y heddwch y gennyt ti fantais i'w wneud i ddod yn cawr Goliath Cynghrair Arabaidd: o Al QUEDA Salafis y ffaith: nad :: Nid yw terfysgwyr Libya ac Al Qaeda oes gwisg filwrol nid yw hyn yn golygu na Syria, oedd yn ei feddiannu:? fodd bynnag, drwy: Israel, NATO CIA Cynghrair Arabaidd, yna mae'n rhaid i Iran yn helpu Syria: yn awr.

→ Israel - sut? rydych am ei wneud: David, tra bod y Gynghrair Arabaidd, mae'n rhaid ei wneud: "Goliath", ac os, yn lle hynny, byddwch yn gwneud Samson, tra bod y Gynghrair Arabaidd, maent yn gwneud y Philistiaid? yna, ni fydd yn Rothschild 666 322 NWO IMF i chwerthin ei ben ei hun!! i chi gan eich King: lorenzojhwh? nad ydych yn deall unrhyw beth! i mi fywyd Iddew, mae'n fwy pwysig na bywyd o Tseiniaidd! ac os nad yw'r Rwsiaid yn bodoli? Ni allai byddwch yn gallu: rhoi'r gorau iddi: fyddin Tseiniaidd: yn dal i
Ffurfiannau Islamaidd y tu allan: ymdreiddio, cymerodd y maes rheolaeth y chwyldro a'r rhyfel: yn erbyn: y drefn Assad. Mae Twist, a llawer mwy: yr hyn a ddigwyddodd yn Libya yn 2011 (ymhlith pethau eraill yn y Nusra mae jihadists Libya lawer), ac oeri y brwdfrydedd yn Israel ac yn y Gorllewin .. anhyblyg fwyaf ar y pwynt hwn yn ymddangos i Ewropeaid, y bydd dydd Llun nesaf yn cyflwyno i Ysgrifennydd Cyffredinol y Cenhedloedd Unedig Ban Ki-moon llythyr yn gofyn bod "rhai sy'n gyfrifol am y massacres yn Syria" i ddod i'r Llys Troseddol Rhyngwladol yn yr Hague. Mae'r llythyr yn ei lofnodi gan 53 aelod o'r Cenhedloedd Unedig, mae bron pob un o'r rheiny yn Ewrop, mae llawer Asiaidd a phedwar gwledydd Affrica. - ATEB - SO, ac mae eu gwyno: hyd yn oed ar gyfer eu hunain, am yr holl filwyr o Salafi Al Qaeda. Cynghrair Arabaidd, y CIA NATO, wedi arwain yn Syria, wedi gwneud massacres, yn erbyn, pobl ddiniwed: bod yn niwtral, yn y gwrthdaro, neu'r rhai sydd: ennill ond yn gweld y massacres, y rhai sy'n colli?

y ffaith: bod: Nid terfysgwyr Libya ac Al Qaeda yn cael gwisg filwrol? nid yw hyn yn golygu nad oedd Syria, oedd yn ei feddiannu: fodd bynnag, drwy: Israel, NATO CIA Cynghrair Arabaidd, yna mae'n rhaid i Iran yn helpu Syria: yn awr. Ffurfiannau Islamaidd y tu allan: ymdreiddio, cymerodd y maes rheolaeth y chwyldro a'r rhyfel: yn erbyn: y drefn Assad. Mae Twist, a llawer mwy: yr hyn a ddigwyddodd yn Libya yn 2011 (ymhlith pethau eraill yn y Nusra mae jihadists Libya lawer), ac oeri y brwdfrydedd yn Israel ac yn y Gorllewin .. anhyblyg fwyaf ar y pwynt hwn yn ymddangos i Ewropeaid, y bydd dydd Llun nesaf yn cyflwyno i Ysgrifennydd Cyffredinol y Cenhedloedd Unedig Ban Ki-moon llythyr yn gofyn bod "rhai sy'n gyfrifol am y massacres yn Syria" i ddod i'r Llys Troseddol Rhyngwladol yn yr Hague. Mae'r llythyr yn ei lofnodi gan 53 aelod o'r Cenhedloedd Unedig, mae bron pob un o'r rheiny yn Ewrop, mae llawer Asiaidd a phedwar gwledydd Affrica. - ATEB - SO, ac mae eu gwyno: hyd yn oed ar gyfer eu hunain, am yr holl filwyr o Salafi Al Qaeda. Cynghrair Arabaidd, y CIA NATO, wedi arwain yn Syria, wedi gwneud massacres, yn erbyn, pobl ddiniwed: bod yn niwtral, yn y gwrthdaro, neu'r rhai sydd: ennill ond yn gweld y massacres, y rhai sy'n colli?

ammiraglio61. wordpres] [intopic. ei] [] Al QUEDA, CIA NATO MOSSAD SALAFIS [] asiantau Mossad: gyda thair uned o al-Qaida sydd wedi ymosod ar y gwersyll o Yarmouk. Asiantau Mossad tair uned o al-Qaida sydd wedi ymosod ar y gwersyll o Yarmouk y frwydr raged ar Rhagfyr 9 yn y gwersyll ffoaduriaid Palesteinaidd o Yarmouk (i'r de o Damascus) datgelu cynghreiriau newydd. Yr amcan strategol oedd cynnwys y Palestiniaid yn y rhyfel yn Syria, ysgogi ar sail enwadol (yn bennaf Sunni) yn erbyn y drefn seciwlar. Ond fel arall o Lebanon yn 2007, pan fydd y milwyr cyflog o Fatah al-Islam habbo ceisio ysgogi y Palestiniaid o Nahr al-bared yn erbyn Hezbollah, nid oedd y ffoaduriaid yn cael drin. Elfennau o Hamas, Khaled Meshaal blaid, maent yn gadael yn y diffoddwyr y Ffrynt-Nusra (cangen Levantine o al-Qaeda) yn y maes, lle maent yn gwrthdaro yn enwedig gyda dynion o'r PFLP (cenedlaetholwyr a Marcswyr).

Roedd JF Kennedy lofruddio, oherwydd ei fod argraffu arian papur (Gorchymyn Gweithredol 11,110), Ar ran y bobl. Ei olynydd saer rhydd: (damn, llosgi yn uffern) gyda'i weithred gyntaf o lywodraeth, tynnodd yr arian o bobl - yn rhad ac am bancio seigniorage: o Satan, oddi wrth y farchnad. eironi: Gelwir y llywodraethwr, gwas Rothschild yn ei ECB, IMF, FED, oherwydd, ei bŵer yn uwch na safon Pennaeth y Wladwriaeth. Abu Antar wedi postio sylw 11 awr yn ôl: "Bwytewch eich spam postio gan eich hun!" - ATEB-os ydych chi eisiau i droseddu mi? hyn ond yn broblem rhyngoch chi a'r Ysbryd Glân, nid wyf yn ystyried hefyd, yr wyf bob amser yn well i gredu, i bawb: bod: y bobl yn dweud, i mi! oherwydd ni allaf rhedeg y perygl o niweidio'i person diniwed! wedi'r cyfan, fy pŵer yn rhy enfawr, oherwydd gallai rhywun fod yn ddigon naïf i orwedd i mi .. Ei wneud eich hun a'ch teulu blaid ... Peidiwch â Fall i mewn i'r Pwll sheeple .. TROI I FFWRDD EICH TELEDU! Anwybyddwch y Cyfryngau teledu. Ymchwilio i 911

1_2. [Buddugoliaeth Satan: IMF Phariseaid] y rhesymeg y Phariseaid yn agos at gwblhau yn awr, ei ymdreiddiad, yn rhy: ymledol ym mhob: sefydliadau, ariannol, gwleidyddol a chrefyddol ... [Wele, y Gorchymyn Byd Newydd, 666, o seigniorage bancio: o: holl Lywodraethau'r ffug Seiri Rhyddion] trwy awyrennau Cartesaidd cyson, gallwch ddewis i fyny, eich holl wybodaeth am y canlynol: 1. Bildenberg, ac ati. 2. system bancio preifat: rhyngwladol: FED ECB i SPA: gorfforaethau rhyngwladol, 3. Satanists 4. estroniaid, 5. Lobïo Iddewig: yr holl fonopolïau, 6. strwythurau eraill y Gorchymyn Byd Newydd fel yr UE, NATO CIA .. Yna, rydych am: eich hun, gallwch prosesu mewn modd cryno, sy'n gorgyffwrdd: y cyfan, hy, yr holl sefydliad: y strwythurau hyn, er mwyn cael: yn ei gyfanrwydd unedig: fel delwedd tri-dimensiwn: o'r hyn y gellir ei gyflawni gan yr IMF y Phariseaid .. Felly, beth yw'r rhesymeg (hynny: efallai y bydd yn bosibl)?

2_2. [Buddugoliaeth Satan: IMF Phariseaid] yn unig hyn: byddwch yn gallu dyfalu beth allai fod yn: y darnau coll ar eich pos, dim ond yn y modd hwn, byddwch yn gallu deall, beth yw'r rhesymeg y IMF-NWO, Ni all Bush a Rothschild rhagweld: dim gwareiddiad, Iddewig-Gristnogol, Islam, byth, hunaniaeth genedlaethol:! byddwn i gyd yn dod dinistrio, yn y caethiwed mwyaf soffistigedig o goruwchnaturiol a thechnolegol, bod: torri bob gobaith a heb ddim gwrthiant yn bosibl! yn hyn o 3 ° WW niwclear: byddwn yn ymladd: un yn erbyn: y lleill, yn anymwybodol, y bygythiad. fel bod y deyrnas 666 IMF: y synagog Satan, micro-sglodyn, sydd eisoes: yn rhy llawer o: a: ei strwythurau a sefydliadau .. fod: dim ond Satan yn cael ei addoli fel yr unig Dduw y blaned! wedi'r cyfan: yr holl strwythurau y NWO yn anweledig i'r bobl! felly ni all y bygythiad yn cael ei weld

wrth gwrs, hefyd yn Obama a phob gwleidyddion a phob Seiri, maent i gyd yn haeddu, i fod yn: rhoi i farwolaeth am uchel: brad! oherwydd, maent wedi cymryd arno: at y pleidleiswyr (yr holl bobloedd, yn yr holl ffug: ddemocratiaethau Masonic banc seigniorage) i gael grym go iawn, tra mewn gwirionedd, y gweinydd y Rothschild: 666 IMF, ac y gweinydd: o Bush 322 NWO ? ganddynt mwy o rym:! o Arlywydd yr Unol Daleithiau, o safbwynt hwn, nid oes unrhyw un yn fwy ddwl y Brenin Saudi Arabia, y mae ef wedi gwneud: o ei hun yn gynghreiriaid o Americanwyr! oherwydd, mae yna: nid: Americanwyr, Cristnogion, gwleidyddion pyped, sefydliadau, crefyddau, ac ati .. ond yn wleidyddol yn bodoli, dim ond y gwaith maen y IMF! Bydd Israel gael eu dinistrio: wrth gwrs: ac a fyddech yn llawer gwell, i chi! os nad ydych erioed wedi cael ei eni! hyn yn awr y tywyllwch!

[Agenda Talmud IMF 666] wrth gwrs, ymhlith yr estroniaid, megis, ymhlith Satanists, hefyd, mae yna defections, (oherwydd, dim hedfan soser byth, gallai fod: rhyng-gipio: gan ein diffoddwyr, heb, y gydgynllwynio y estron) , er bod y rhain defections:? ydynt yn 1%, fodd bynnag, mae'r holl droseddwyr yn cael eu cosbi bob amser: gyda marwolaeth, fodd bynnag, ni ddylai hyn ffenomen yn rhy isel, a dyna pam mae menywod Dyn yn llawer, yn cael eu impaled, ECC .. , Ac yn agored yng nghanol pornograffi mwy eithafol, wedi'r cyfan, y natur ddynol Dyn: yn cymryd drosodd, yn ei y cam oedolion: hynny yw, y cyfnod o aeddfedrwydd, felly, yn aeddfedrwydd eu spicologica, mae'n well gan lawer marwolaeth i: achosion o drais rhywiol cam-drin a caethiwed, bod bywyd sefydliadol Dyn bob, yn awgrymu, mae hynny'n bywyd: o arswyd a: o gyfanswm y drwg.

fel yn erbyn: y Llywydd yr Unol Daleithiau, mae 34 o lefelau o breifatrwydd: am: estroniaid prosiect (nodwyd hyn), yna, mae yna, hefyd, 34 lefelau hierarchaidd: yn y pyramid o bŵer: REAL, hynny yw, yr un fath pellter, sefydliadol sydd, y mae, rhwng, maer tref o 3000 o drigolion, i Obama? yw, hefyd, yr un pellter, bod, yn bodoli: yn ôl Obama: i: Rothschild IMF 666! Felly, os yw Obama yn awyddus i wybod beth sy'n mynd ymlaen: yn yr Unol Daleithiau? Mae'n rhaid i Obama wedi darllen fy erthyglau! poiché, fesul il Lywydd, UDA, esistono 34 livelli di segretezza: circa, il progetto alieni (questo è stato dichiarato), allora, esistono, anche, 34 livelli gerarchici: nella piramide del potere: REALE, cioè, la stessa distanza istituzionale, che , esiste Wyddgrug Mold sindaco di heb comune di 3000: abitanti ad Obama? è: anche, la stessa distanza che esiste: da Obama: a 666 Rothschild FMI! Così se Obama vuole SAPERE quello sta succedendo? Lui deve leggere i miei articoli! [Mene TECHEL Peres]: CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB "Diod eich gwenwynau a wnaed gan eich hun." Rydych yn colli pob "Luke19.27; gan ★:! Alelwia: rei Unius ♰: King ♥: Israel: ♥ Lorenzojhwh Mahdi

Myfi sydd yn bedyddio yn y modd anghyfreithlon: y Brenin Saudi Arabia] Gallaf bedyddio chi: mewn gwirionedd, mewn gwirionedd, hyd yn oed os anghyfreithlon] Re Saudi Arabia - os nad ydych yn dod yn Gristion, hyd yn oed os mai dim ond yn ffurfiol? y gyflafan yr holl Gristnogion yn yr holl wledydd Moslemaidd ni ellid, yn cael ei atal! Yn y ffordd hon, gall yr hawliau dynol sylfaenol yn cael ei sicrhau, a'r rhesymau dros ymddygiad ymosodol, a fydd, 666, bydd 322 Satanists Phariseaid IMF FED ECB codi yn eich erbyn, yn cael ei ddileu cyn, eu bod yn codi! Dyna pam, chi yw'r Mwslim yn unig yn y byd sydd, i mi, am ganiatâd i fod yn Gristion! Efallai, yn y modd hwn, ydych yn gwyro, yn y modd hwn: y mae digofaint Duw yn erbyn eich troseddau na 1400 o flynyddoedd! fel y gall y rhan fwyaf o'ch asedau gwerthfawr (ysbrydolrwydd, hunaniaeth, diwylliant) yn cael eu cadw [yn cael ei ddileu sharia arswyd]

666 cannibal offeiriad: 322 synnek1 voodoo CIA, estroniaid cipio, IMF FED ECB - mae'n ddrwg gennyf, yr wyf yn gwybod hynny, byddwch yn gweithio fel llofruddwraig! Ni all eich gwaith yn cael ei gwella, oherwydd mae bob amser yn waith shitty! Yn wir, y banc, i ddod o hyd i: bob amser yn y benthyciwr cruelest, bod: yn mynd i danysgrifio: i forgais! mae yna bob amser rhywun sy'n barod i wneud y gwaith y siarc .. ond yn dda ar ei gyfer, byddai wedi bod yn, well, os nad oedd erioed wedi cael ei eni! @ 666 Rothschild, Seiri Rhyddion, 322 Bush, IMF FED ECB: yr holl wleidyddion: accomplices mud: bancio seigniorage: am y dinistr y gwareiddiad Cristnogol seciwlar - Rydych wedi sathru:! Unrhyw lw! yn unig oherwydd, hyd yn ddrwg, yr oeddech yn meddwl, mai llaw Duw, na allai addas i chi! nad oedd yn addas ar gyfer eich cosb! ond, mewn gwirionedd, dangoswyd hyn yn eich calon eich hun, "yr ydych yn y droseddol, yn cael ei farcio ar gyfer dinistrio!" @ King of Saudi Arabia - nid ydych yn credu y gallwch achub rhywbeth o Islam, heb i mi! ers hynny, 1. fy digofaint unius rei, 2. fy ngweinidogaeth cyffredinol: yw: 3. a fod yn weinidogaeth: yn y Deyrnas tragwyddol Dduw, yna, y Satanists, eu estroniaid, gythreuliaid, fy holl elynion: Sharia Talmud IMF, ni allant, dileu, neu roi'r gorau i fy gweithgareddau mewn unrhyw ffordd! felly, mae'n wrthgynhyrchiol, golygai hyn ddileu fy nghorff! Yn wir, ni ellir ei dinistrio, drwy, y llygredd, rhywun, sydd yn marw! Yna, dyna pam, i mi, yr hwyl yn dechrau, oherwydd nid wyf yn ofni unrhyw her .. Rwyf wedi eu rhaglennu gan Dduw i bob amser yn ennill!

berthynas: Unol Daleithiau wedi: y ddau gyda ffrindiau: bod: y gelyn yr un fath! yn unig y strategaeth yn wahanol! Bydd Israel a holl ddynolryw yn araf yn cael ei ddisodli gan y bwystfilod, mewn rhai ffyrdd, mae hyn yn newid yn effeithio ar bob un ohonom, yn araf, o ddydd i ddydd, Pa un yw pam nad oes unrhyw llywodraeth: mae'n denounced y drosedd Gwladol: Medi 11! ac yn y blaen. dyma pam: y lobi Seiri Rhyddion wedi Disodlodd y organau y Wladwriaeth .. yn y modd, yn effeithiol iawn, Am Kabbalah yw'r wyddoniaeth o uffern. google youtube, cofnodion pob neges y dudalen hon, a sawl adroddiad yn cael eu hanfon i gyrff llywodraeth gwahanol, eu gweithgarwch yn cael ei fonitro gan Satanists, gallwch daro nhw, drwy, Efengyl! Yn y cyd-destun hwn, mae'n hurt i fod yn ofn marw! Oherwydd, fel yr Efengyl yn dweud, mae yna rywbeth o anfeidrol: gwaethaf y farwolaeth, hynny yw, mae uffern! Yr wyf yn "Unius rei, mae'r arswyd yn fy ngolwg: ac y uffern i mi ddilyn, i lyncu yr holl droseddwyr, Ni bydd eu pob asgwrn yn cael ei dorri, gennyf fi, ar aber yr uffern!

[Talmud Kabbalah agenda] yn y addoli Baal duwiau Marduk dylluan, mae'r prosiect top-gyfrinachol, lle cymdeithas sifil a sefydliadau'r Llywodraeth America bellach yn cael mynediad! Ni all yr Unol Daleithiau yn cael eu cadw! bydd un diwrnod yn cael ei ddinistrio gan asteroid mawr ... mae'n hanfodol fod yn berchen ar, ac yn ei wneud: paratoi: bynceri, llochesi dan y ddaear, o bosibl, yn y dref gwlad fach. @ IMF FED ECB 666 322 Satanists Seiri Rhyddion, abductions estroniaid:, am ddinistrio Israel - gweithgaredd Satanists yw'r drych: hynny yw, yn debyg i'r gweithgareddau yr estroniaid, y nod y NWO yw disodli'r hil ddynol gyda y bwystfilod! .... Oherwydd anwiredd y 666 Phariseaid IMF FED ECB (HAEDDU:! MARWOLAETH), Israel wedi cael ei golli, a chydag ef ei golli rhyddid, a hawliau dynol ar gyfer yr holl ddynoliaeth: yr holl cael ei golli: ond nid yw'r gobaith yw: marw, Yr wyf yn eich gobaith olaf. [Ond peidiwch â chynhyrfu! Duw bob amser yn rheoli, ac mae bob amser y polisi gorau ar gyfer bywyd!]

[Tan na fydd y gweision yn wir, heddychlon, o Dduw, a meibion ​​Duw yn lleihau? Ni fyddai ymosodiad estron fod yn bosibl! ] NAD YW'R estroniaid, cachu creepy, PAM, eu bod yn wahanol, ond, maent yn ffiaidd ac yn iasol, oherwydd, fel Satanists, maent yn dod o uffern, wele, oherwydd: 322 NWO, Bush, a 666 IMF: ECB FED, Rothschil , arswyd Sharia imperialaeth, maent yn gwneud ffieidd-dod i mi: o shit! oherwydd eu bod wedi gwneud eu hunain yn y gelynion Duw!

FED ECB, newydd Babylon tŵr, Phariseaid yn y synagog Satan, Cudd-wybodaeth allfydol yn demonic Kabbalah agenda: Talmud IMF 666, estroniaid abductions o bancio seigniorage, Masonic Conspiracy: microsglodyn, NWO 322, tylluanod duwiau Baal Marduk Calan Gaeaf, arswyd cannibal: ddynol aberth: ar allor: Satan: ffagot .. -ATEB-- yn ffenomen goruwchnaturiol Voodoo hud du, nid ydynt yn gwybod yr union ddyddiad pan fydd y kakam Phariseaid, wedi, trwy hud du wedi cynnig i gythreuliaid y posibilrwydd o gael corff a addaswyd yn fiolegol: ac ers Ceir naw gorau o angylion : felly hefyd mae'n rhaid i'r estroniaid yn perthyn i naw straen mawr. ond, yr estroniaid yn cael unrhyw rym erbyn meibion ​​Duw, oherwydd, ni all unrhyw cythraul ddod â: ei hun, GER i mi! [Mene TECHEL Peres]: CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB "Diod eich gwenwynau a wnaed gan eich hun." Rydych yn colli pob "Luke19.27; gan ★:! Alelwia: rei Unius ♰: King ♥: Israel: ♥ Lorenzojhwh Mahdi

"Protocolau y Blaenoriaid: Blaenoriaid Seion," [enw Iesu ym Methlehem] tynnu: sofraniaeth ariannol:? Bobl, Modd amddifadu'r bobl, hyd yn oed o gof hanesyddol, oherwydd: bod y system Seiri Rhyddion o seigniorage banc: pŵer absoliwt ocwlt, esoterig matrics, yn ogystal â economaidd .. felly, ni all pobl, nad ydynt yn meddu ar ysbrydolrwydd uwchraddol, yn cydnabod y bygythiad: Mae'r Sataniaeth, mor amlwg! Nid yw'r Iddewon un yn ymwybodol o'r bygythiad hwn, hynny yw, eu bod yn condemnio, hefyd, i hil-laddiad! Dyma pam, fel aberth dynol 200,000 ar yr allor o Satan, yn cael eu gwneud: yn y byd gorllewinol, bob blwyddyn, fel bod y cyfadrannau mewnol, a: dyn ysbrydol: i'w dallu! daro i farwolaeth oherwydd bod dyn dall? mae'n hawdd iawn [Mene TECHEL Peres]: CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB "Diod eich gwenwynau a wnaed gan eich hun." Rydych yn colli pob "Luke19.27; gan ★:!! Alelwia: rei Unius ♰: King ♥: Israel: ♥ Lorenzojhwh Mahdi

"Protocolau y Blaenoriaid: Blaenoriaid Seion," [enw Iesu ym Methlehem] Yn wir, byddai'r Iddewon wedi dinistrio: y rhai mecanweithiau, yn rhy aml, wedi arwain at yr Holocost, ond, yn hytrach, yn ddiarwybod, maent yn mynd i golli hefyd, y Wladwriaeth o Israel, y tro hwn, dim ond ar gyfer y Complicity o: NATO a'r CIA, bod: strenghtens yn debyg i Goliath mawr, Salafi imperialaeth: Saudi hollol anymwybodol o 300 merthyron diniwed Cristnogol, bod yr ymerodraeth yn cynhyrchu bob dydd , ac yn cael eu lladd gan sharia! Rothschild, y rabbi Pharisead satanic KAKAM, mae'r IMF?, Mae'n gwybod y cyfan! yn y ffordd hon, does dim ots os bydd y "Protocolau y Blaenoriaid: Blaenoriaid Seion" yn ffugio. Oherwydd, yn disgrifio popeth sy'n cael ei wneud, a bod: yn cael ei adeiladu: ar amser, ac yn ddramatig, hyd at y dydd presennol [Mene TECHEL Peres]:. CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB "Diod eich gwenwynau a wnaed gan eich hun." Rydych yn cael eu colli i gyd "Luke19! 0.27, gan ★: Alelwia: rei Unius ♰: King ♥: Israel: ♥ Lorenzojhwh Mahdi

Lorenzojhwh unius rei wedi postio sylw "Protocolau y Blaenoriaid: Blaenoriaid Seion," [enw Iesu ym Methlehem] felly, ni fydd gwrth-Semitiaeth yn mynd i ffwrdd nes, nid diflannu, banc seigniorage, ac hyd nes nad yr holl Iddewon yn : ac maent yn dod yn ôl yn eu gwlad eu hunain: addas a gweddus! "Protocolau y Blaenoriaid: Blaenoriaid Seion" oedd yn nwylo'r Empress: Hyd yn oed cyn cael ei saethu, yn ystod y chwyldro Bolsiefaidd, fel bod trwy ei ferthyrdod, roedd hi eisiau i ddangos i'r byd, hyd yn oed y comiwnyddiaeth: fel y Chwyldro Ffrengig , yn ddyfais y Phariseaid a'r Seiri Rhyddion: rhoi yn eu lle: i ddifa y gwareiddiad Cristnogol, ac i ddarostwng: i gaethwasiaeth, yr hil ddynol gyfan! Ond: beth y Goleuedigion Phariseaid IMF, 666, maent yn ei wneud, Ddim yn:? Yw: yn unig: creu o ymerodraeth yr ocwlt, ond y subversion o undduwiaeth drwy Sataniaeth!

[Yn enw Iesu ym Methlehem] y Neturei Karta Phariseaid, Goleuedig gan Lucifer y IMF 666, eu bod yn gwybod yn dda iawn i fod yn Satanists, dyma pam: os nad oes protest treisgar o'r gymuned Iddewig yn erbyn: eu rabiniaid, gall yn bodoli mwyach: a ffin am obaith ar gyfer: Islam, Israel a'r holl ddynolryw! Bydd anobaith i gyd yn i gyd wedi bod, bydd anobaith yn fuan oll yn oll, gan y bydd Satan oll yn oll, oherwydd, yn gynnar fel ei arian (bancio seigniorage) yn ein pocedi

Edith Stein: yn erbyn IMF 666 [enw Iesu ym Methlehem] bob Iddew, yn dda prepartum, gan Phariseaid, mae'n gwybod: bod: nid oes dyfodol: ar gyfer Cristnogaeth (ac felly, nid oes dyfodol, ar gyfer crefydd dim) ar y blaned hon, ac mewn gwirionedd: eu anghrist ewyllys i ennill! pam: bydd yn y Meseia yn wir i ddod: i ladd y gwrth-Crist: yn bersonol, ac: fel, o ganlyniad, i wneud diwedd: y byd hwn o cachu: a phechod gwreiddiol, oherwydd: yn yr achos gwaethaf: Bydd hadfer daearol baradwys, ac ati .. yna: y stori hon, rhwng, Iesu a'r Goleuedigion Phariseaid, yn hanes marwol, megis: rhwng: Cain ac Abel, dyma pam: mae'n roedd mam ffyrnig Edith Stein: erbyn: y merched, a oedd wedi gwneud dewis: mwy radical fod yn lleianod, ond fel athrylith mewn athroniaeth, am Edith Stein i fynd i mewn i'r gwrthdaro: rhwng da a drwg, fel un o'r prif chwaraewyr. [Mene TECHEL Peres]: CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB "Diod eich gwenwynau a wnaed gan eich hun." Rydych yn colli pob "Luke19.27; gan ★:! Alelwia: rei Unius ♰: King ♥: Israel: ♥ Lorenzojhwh Mahdi

Edith Stein: yn erbyn IMF 666 [enw Iesu ym Methlehem] a rhaid dweud, heb ei ferthyrdod, Y gwir y stori:? Bod Phariseaid yn Dyn gyfer gwneud shaoh byddai wedi bod yn cuddio, gan y Phariseaid rabiniaid, gyda , eu grym absoliwt: 400 mlynedd ers hynny, y Chwyldro Ffrengig: Hyd yn hyn, gwerthoedd sylfaenol lawer, ac humanizing, yn cael eu colli, ac mewn gwirionedd rydym yn ERA Masonic Sataniaeth ideolegol. Dyna pam, yr oedd er mwyn eu Jewishness, yn hytrach nag er lles y grefydd Gristnogol, sy'n Edith a wnaed ohoni ei hun, yn lleian Urdd y Carmeliaid .. hi eisiau i brotestio, yn erbyn, y drosedd o gydgynllwynio: yr holl gymuned Iddewig, yn y byd o blaid yr IMF, gydgynllwynio, satanic sydd, yn parhau heddiw, hyd at hunan-niweidio, oherwydd, braster porc yn yr hyn ydyw yn fwy parod i'w lladd!

[Yn enw Iesu ym Methlehem], wrth gwrs, nid wyf yn ei olygu i leihau'r Cyfrifoldebau enfawr yr Eglwys Gatholig, Pa ffafrio'r ffasgaeth yn y cyfansoddiad y deddfau hiliol a: yn hytrach, byddai wedi bod yn hawdd iawn am ei ymladd! ond, mae hyn yn adnabod yr hierarchaeth Gatholig: mae wedi bob amser yn gwneud shit, i 50%. Edith Stein: yn erbyn IMF 666 [Yn enw Iesu ym Methlehem] ond, y gyflafan o 10,000 offeiriaid a lleianod, wedi atal y Pab, y cyfle i wneud ei gyhoeddiad o ddedfryd: aginst NATSÏAIDD, a dyna pam, y Zionists: gyda eu holl celwyddau, o hiliaeth a chasineb, maent yn drigolion uffern deilwng! am bob amser yn cael eu iddynt accomplices cyntaf y IMF, hynny yw, y darn arian, yn y "cymun" o Satan, a roddwyd i holl bobloedd, mewn dyled (bancio seigniorage) a gwisgo: taliad llog, bod: ni all fod yn dalu, sef: y ddyled gyhoeddus .. oherwydd, gyda cyfrifo ffug, sy'n: gallu bod yn rhydd i wneud y IMF (IMF FED ECB; yn sofraniaeth, uchod: unrhyw awdurdod rhyngwladol), mae unrhyw strategaeth wleidyddol: gall fod yn bosibl, oherwydd mewn gwirionedd, maent yn y Phariseaid Goleuedig: Neturei Karta, i benderfynu pwy ddylai fyw: a phwy ddylai farw ar y blaned hon [Mene TECHEL Peres]: CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB "Diod eich gwenwynau a wnaed gan eich hun." Rydych yn colli pob "Luke19.27; gan ★:.! Alelwia: rei Unius ♰ : King ♥: Israel: ♥ Lorenzojhwh Mahdi

Edith Stein: yn erbyn IMF 666 [Yn enw Iesu ym Methlehem] dyma pam: Edith Stein (hy, Teresa Benedicta y Groes, mewn crefydd, Wroclaw, 12 Hydref, 1891) oedd yn athrylith, yr athronydd Almaeneg mawr, dywedodd ei chwaer, a oedd hefyd yn lleian cysgodol: Pan Hitler eisiau yw ei ddial: ar gyfer, y gwrthwynebiad y cyhoedd o Natsïaeth, rhag bod yn esgobion: hynny yw, cynhadledd yr esgobion o'r Iseldiroedd ': 20 Gorffennaf, 1942: efe a ddarllenodd yn yr holl eglwysi y wlad gyhoeddi: yn erbyn: hiliaeth Natsïaidd. Mewn ymateb, ar Orffennaf 26 gorchmynnodd Adolf Hitler arestio Iddewon drosi (10,000) (sy'n hyd at y hyn o bryd wedi cael eu spared). Edith a'i chwaer Rosa, mae hi hefyd yn trosi, eu dal a'u cludo, i'r gwersyll crynhoi Auschwitz yn, lle cawsant eu lladd yn y: nwy: 9 Awst, 1942. oherwydd, meddai at ei chwaer: "Gadewch i ni roi ein bywyd ar gyfer ein pobl," meddai peidio: dywedodd, yn lle hynny: yr ydym yn mynd i roi ein bywydau ar gyfer Cristnogaeth!

[Yn Enw'r Iesu ym Methlehem], wrth gwrs, ni fyddaf i difetha: fy nau ffrindiau agosaf, a phob darn o cachu yn eu hoffi: sef, 1. Benny Hinn, a: 2. Bydd Benedict XVI, ond, i adfeilion iddynt, fod y merthyron y seigniorage banc, a hynny i gyd yn rhan o'r Eglwys, sydd wedi gwneud: 640 excommunications: yn erbyn:! Seiri Rhyddion, Will fod, merthyron, sydd, i gyd y dioddefwyr: y seigniorage bancio: 666, a Masonic 322, y Phariseaid y IMF, i rwystro a: hatal, sy'n cael eu troseddwyr â rhan .. mynediad i mewn i'r Deyrnas Dduw, oherwydd, distewi y drosedd o fanc seigniorage, nid yn unig: 1. trosedd o "uchel: brad" yn erbyn y Cyfansoddiad ac yn erbyn yr holl bobloedd, ond, mae hefyd yn drosedd o: uchel:! brad, yn erbyn, Teyrnas Duw [Mene TECHEL Peres]: CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB "Diod eich gwenwynau a wnaed gan eich hun . "Rydych yn cael eu colli i gyd!" Luke19.27; gan ★: Alelwia: rei Unius ♰: King ♥: Israel: ♥ Lorenzojhwh Mahdi

[Yn enw Iesu ym Methlehem], wrth gwrs, gyda disintegration o Israel, hefyd, bydd Islam yn cael ei diddymu, fel y diddymwyd: y Natsïaid! lol. 1. wedi'r cyfan, y mae i fod yn eistedd: y llaw dde y Tad, nid yw Muhammad! lol. 2. wedi'r cyfan, nid oes gwerth mewn unrhyw grefydd ar y blaned hon, y tu allan i'r gyfraith naturiol, sy'n dweud: gwneud da ac osgoi drwg, tra bod yr holl grefyddau yn ddrwg, o bryd i'w gilydd, ond mae Islam wedi gwneud anghywir bob tro, felly ideolegol, hynny yw, mewn ffordd strwythurol! Yn amlwg, mae Islam heb fod: yr Islamists, ac, mae hyn yn Islam Sanctaidd, I a Duw: mae arnom eisiau achub ef: Wedi dweud hynny, mae'n rhaid i ni wahanu'r person Iesu atgyfodi, sy'n cael ei gorseddu, rhag pob math crefydd a drefnwyd, oherwydd mewn gwirionedd, maent yn ddau realiti gwahanol. [Mene TECHEL Peres]: CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB "Diod eich gwenwynau a wnaed gan eich hun." Rydych yn colli pob "Luke19.27; gan ★:! Alelwia: rei Unius ♰: King ♥: Israel: ♥ Lorenzojhwh Mahdi

Yn enw Iesu ym Methlehem], wrth gwrs, gyda disintegration o Israel, hefyd, bydd Islam yn cael ei diddymu, fel y diddymwyd: y Natsïaid! lol. 1. wedi'r cyfan, nid yw: ar gyfer Muhammad: i fod yn eistedd, ar ddeheulaw y Tad! wedi'r cyfan, yr oedd Mohammed: i farw ar y groes: i mi ddweud,: y anffodus Bibbi Asia, ym Mhacistan, a ddedfrydwyd i farwolaeth am gabledd. lol. 2. wedi'r cyfan, nid oes gwerth mewn unrhyw grefydd ar y blaned hon, y tu allan i'r gyfraith naturiol, sy'n dweud: gwneud da ac osgoi drwg, tra bod yr holl grefyddau yn ddrwg, o bryd i'w gilydd, ond mae Islam wedi gwneud bob amser yn ddrwg, felly ideolegol, hynny yw, mewn ffordd strwythurol! Yn amlwg, mae Islam, nad yw, ar gyfer y Islamists, mae hyn yn Islam Sanctaidd, fi a Duw: mae arnom eisiau achub ef: Wedi dweud hynny, mae'n rhaid i ni wahanu'r person Iesu atgyfodi ac gorseddu, rhag pob math o crefydd gyfundrefnol , oherwydd, mewn gwirionedd, eu bod yn ddau realiti gwahanol.

[YN ENW'R IESU, a anwyd ym Methlehem]. mewn gwirionedd, mewn gwirionedd, rwy'n dweud wrthych, "ni all unrhyw un fynd i mewn i deyrnas Dduw oni bai ei fod yn barod i farw yn ferthyr: erbyn: y system Seiri Rhyddion a bancio, banc seigniorage!" ... Hefyd, nid yw'r derbyn fy nheyrnas unius rei, yn orfodol i chi, hyd yn oed os byddaf yn gadael fy nhŷ? Rwyf wrth fy modd i chi hyd yn oed mwy! ond i ymladd yn erbyn y IMF-NWO, yn fater o fywyd a marwolaeth, nid yn unig ar gyfer enaid, ond, hefyd yn y corff, oherwydd, agenda y IMF: gall dim ond: World War III (gyda 5.5 o farwolaethau biillion) ar gyfer: i ddinistrio Israel, ac i gynllunio, yn ennill, er mwyn teyrnas Satan, yn barhaol! [YN ENW'R IESU, a anwyd ym Methlehem]. @ Rothschild Bush a Obama holl system Seiri Rhyddion o seigniorage banc: NWO - IMF - Duw wedi fy anfon i achub eich bywyd, ond yr ydych wedi profi i fod fy ngelynion, yn awr, byddwch yn talu y canlyniadau! hyd yn oed y cerrig grisiau: yn erbyn: chi! gan fod yr holl greaduriaid Duw yn gwybod sut mae'r cyfoethog y byd yn felltith, yr holl eneidiau anobeithiol o uffern. [YN ENW'R IESU, a anwyd ym Methlehem] byddaf yn dechrau fy fflachia cleddyf, ac yn y byd o Satan ledaenu'r terfysgol! oherwydd: 1. yr ydych wedi gwrthod fy drugaredd, 2. yr ydych wedi gwrthod fy gyfiawnder, 3. yr ydych wedi gwrthod fy amnest ... Dyna pam, y cyfan sydd: mae'n ddrwg:: eich bod wedi gwneud i bobl ddiniwed: bydd yn gollwng popeth yn eich erbyn ac yn erbyn eich plant .. holl melltithion o uffern yn dod: yn eich erbyn a'ch plant gan fy mod yn unius rei y Brenin Israel, rheolwr dilys unig o'r holl bobloedd.

http://www.simec.org

http://www.simec.org
http://fedele.altervista.org

Ecco finalmente il "666" di cui parla l'Apocalisse nei minimi dettagli

Ecco finalmente il "666" di cui parla l'Apocalisse nei minimi dettagli
into your ass

Avete preferito questo 666 FMI NWO: al Regno di Dio

Avete preferito questo 666 FMI NWO: al Regno di Dio
Ora, preparatevi a subirne le conseguenze!

my jhwh holy my jhwh Select 666 Country:

rabbi kaduri
rabbi kaduri
yitzhak kaduri

my jhwh Select 666 Country

my jhwh Select 666 Country:
https://160000christianmartyrs.blogspot.com/
https://666seignioragebanking.blogspot.com/


http://666gender123.blogspot.comhttps://accolitato.blogspot.com/

https://allchristianmartyr.blogspot.com/


https://allgiacintoauriti.blogspot.com/


https://auriti.blogspot.com/


https://blasphemy-shariah-genocide.blogspot.com/


https://bombaroli-sharia-salafiti.blogspot.com/


https://cambiaregistro.blogspot.com/
https://cannibalixsangue-cristiano.blogspot.com/


https://censoredrevolution.blogspot.com


https://ciakillyoutubeximf.blogspot.com/


https://corano666talmud.blogspot.com/


https://corano-666talmud.blogspot.com/


https://close-youtube-page.blogspot.com/


https://corpodicristo.blogspot.com/


https://copticmartyr.blogspot.com/


https://creationreal.blogspot.com
https://democrazia-estinta.blogspot.com/


https://dirittoxlaxvita.blogspot.com/


https://drinkypoisonjhwhwins.blogspot.com/


https://dominusuniusrei.blogspot.com/


https://donbass-libero.blogspot.com/


https://eterna-legge-universale.blogspot.com/


https://evolutionxcrimeideological.blogspot.com
https://evolutionxtalmud.blogspot.com/


https://fag322nato666gender.blogspot.com/


http://fedxdieximfxsynagoga666.blogspot.com
https://fed-hitler-isis-sharia-nwo-satana.blogspot.com/


http://forzearmate.blogspot.com
http://friendxkinguniusrei.blogspot.com
http://gendermammapapa.blogspot.com
http://gezabeleelisabettaqueen.blogspot.com
http://gmos-ai.blogspot.com
https://guerraimfnucleare.blogspot.com/


http://hellxdespairxdestruction.blogspot.com
http://humanumgenus.blogspot.com
http://ilcomandamento.blogspot.com
http://illuminatidemoplutogiudaicomassone.blogspot.com Denied
http://imf666killyouxtubexstopme.blogspot.com
http://immagini-parlanti.blogspot.com
http://inzivosi-lurdacchioni.blogspot.com


http://israeljhwh.blogspot.com


https://jesus-christ-bethlehem.blogspot.com/


http://jezebell666imf-nwo.blogspot.comhttps://jhwh1osannauniusrei3.blogspot.com/https://jhwhinri.blogspot.com/
http://jhwhisrael.blogspot.comhttps://jhwh-lorenzo-uniusrei.blogspot.com/
http://jhwhpantocrator.blogspot.com
http://jhwhxallahxbrama.blogspot.com
http://yerushalayim-jerusalem.blogspot.com
http://yeshua-ha-mashiach-notzri.blogspot.com
http://yesuniversalbrotherhood.blogspot.com
http://king-of-kings4justice.blogspot.com
http://king888kings.blogspot.com
http://kingdominusuniusrei.blogspot.comhttps://kingdomxuniusrei.blogspot.comhttp://kingdomofjhwh.blogspot.com
http://kingxkingdom.blogspot.com
http://legaisisaraba.blogspot.com
http://lorenzoallah.blogspot.com
http://lorenzojhwh.blogspot.com
http://lorenzo123579.blogspot.com
http://lucertole-sudditi.blogspot.com
http://messiajesus.blogspot.com
http://monarchiabancaria.blogspot.com
http://morte-prematura.blogspot.com
http://nazioni.blogspot.com
http://nessunouniusrei.blogspot.com
http://newworldorder-nuovo.blogspot.com
https://noah-ararat.blogspot.com/


http://ordinemondiale.blogspot.com
http://pensiero-e-azione.blogspot.com
https://regno666unitonwo.blogspot.com/
http://revenge-yitzhak-kaduri.blogspot.com
http://rivoluzione-culturale.blogspot.com
http://satan-is-faggot.blogspot.com
http://satanici.blogspot.com
https://satanism-sharia-imperialism.blogspot.com
http://satanqueenfagot.blogspot.com
http://shalomgerusalemme.blogspot.com
http://shoahtolosavsimfnazi.blogspot.com
http://signoraggio-spa.blogspot.com


http://signoraggiomondiale.blogspot.com
https://simec-aurito.blogspot.com/
http://sonosatanici.blogspot.com
http://spadadoppiotaglio.blogspot.com
http://stellamarisdefinibusterrae.blogspot.com
http://stopyoutubegooglepornsatan.blogspot.com
http://tutelasovranit.blogspot.com
http://unius-lorenzojhwh-governatore.blogspot.com
http://uniusrei-king.blogspot.com
http://uniusrei-or-wwiii.blogspot.com
http://uniusrei.blogspot.com
http://uniusrei2.blogspot.com
http://uniusrei3.blogspot.com
http://uniusreiking.blogspot.com
http://uniusreiorwarw666imf.blogspot.com
http://uniusreixkingdom.blogspot.com
http://universaldominusuniusrei.blogspot.comhttp://universale-metafisico.blogspot.com
http://wakeupusaxronpaul.blogspot.com


mancano all'appello 10 blog: DISPERSI

==============
http://ilmegliodelbene.blogspot.com
it was a site of mine but google 666 lgbt youtube took it from me and gave it to evil people!

era un sito mio ma google 666 lgbt youtube lo hanno tolto a me e lo hanno dato a gente malvagia!

=====================

Christus VINCIT IMPERAT REGNAI am King of Israel lorenzoJHWH
my jhwh Select 666 Country:


Come avete potuto preferire questo signoraggio - massoneria al Regno di Dio?

Ora preparatevi alle conseguenze!

tutto per Lui o contro di Lui = A e W

non dovevi odiare Gesù, lui è l'amore
my JHWH: sharia satanic and criminal country☦️burn satana ☦️shariah ☦️Allah ☦️owl ☦️Marduch burn JaBullOn Baal SpA burn in Jesus's name, alleluia! drink your poison made by yourself ☦️ in Jesus's name amen ☦️alleluia ☦️ uniusrei@protonmail.com


IBAN: IT55H0760104000001016405753 bisogna passare al SIMEC,


nega il DEBITO!

I saw, God bless, good work

====================

lorenzojhwh Unius KING the LEVIATHAN
Christianophobia? YouTube ad policy bans keyword ‘Christian’ - Voice of Europe .. si youtube è un criminale satanista lgbt pericolosissimo!
https://voiceofeurope.com/2019/07/christianophobia-youtube-ad-policy-bans-keyword-christian/#.XTvmu9oX95A.twitter
#lgbt pericolosissimomy jhwh Select 666 Country: holy my jhwh


Avete preferito questo al Regno di Dio?

Adesso preparatevi alle conseguenze!

La risposta dei Comuni alla disperazione

domande alle quali non aveva mai risposto nessuno: moneta, credito, usurocrazia e valore indotto.

Giacinto, dal Cuore di Dio prega per noi!

Giacinto è nella comunione dei Santi!
my jhwh my jhwh my jhwh Select 666 Country:

my jhwh Select 666 Country: holy my jhwh

i am Unius REI in kingdom of Palestine


http://uniusreixkingdom.blogspot.com
http://rivoluzione-culturale.blogspot.it/
http://pensiero-e-azione.blogspot.it/
http://jesus-christ-bethlehem.blogspot.com/
http://satan-is-faggot.blogspot.it/
http://yesuniversalbrotherhood.blogspot.it/
http://cannibalixsangue-cristiano.blogspot.it/
http://lorenzoallah.blogspot.it/
http://allgiacintoauriti.blogspot.it/
http://wakeupusaxronpaul.blogspot.it/
http://drinkypoisonjhwhwins.blogspot.it/
http://morte-prematura.blogspot.it/
http://hellxdespairxdestruction.blogspot.it/
http://uniusreiorwarw666imf.blogspot.it/
http://www.webalice.it/looooo/
http://web.tiscali.it/martiri/
http://metafisica.altervista.org
http://fedele.altervista.org
my jhwh Select 666 Country:
my jhwh my jhwh my jhwh Select 666 Country:


https://www.youtube.com/user/noahNephillim/discussion


Afghanistan
Algeria
Argentina
Azerbaijan
Bahrain
Bangladesh
Belarus
Bhutan
Bolivia
Brunei
Burkina Faso
Cameroon
Central African Republic
Chad
China
Colombia
Comoros
Cuba
Democratic Republic of the Congo
Djibouti
Egypt
Eritrea
Ethiopia
Guinea
Honduras
India
Indonesia
International
Iran
Iraq
Israel
Ivory Coast
Jordan
Kazakhstan
Kenya
Kuwait
Kyrgyzstan
Laos
Lebanon
Libya
Malaysia
Maldives
Mali
Mauritania
Mexico
Moldova
Morocco
Myanmar
Nepal
Niger
Nigeria
North Korea
Oman
Pakistan
Palestinian Territories
Peru
Philippines
Qatar
Russia
Rwanda
Saudi Arabia
Senegal
Somalia
South Korea
South Sudan
Sri Lanka
Sudan
Syria
Tajikistan
Tanzania
The Gambia
Tunisia
Turkey
Turkmenistan
Uganda
Ukraine
United Arab Emirates
Uzbekistan
Vietnam
Yemen


non è facile giudicare un Papa
lug 24 (1)
=========Avete preferito questo al Regno di Dio

Ora preparatevi a subirne le conseguenze

Disse Gesù a P. Pio: "nessuno si perderà senza saperlo!"

"nessuno si perderà senza saperlo!"
Ecco finalmente il "666" di cui ha parlato dettagliatamente l'Apocalisse!è già stato testato su una famiglia americana:
se sei del PD? "preparati a prenderlo!"

nel Gender sodoma lgbt


Apocalisse 13:16 Faceva sì che tutti, piccoli e grandi, ricchi e poveri, liberi e schiavi ricevessero un marchio sulla mano destra e sulla fronte;

Apocalisse 13:17 e che nessuno potesse comprare o vendere senza avere tale marchio, cioè il nome della bestia o il numero del suo nome.

Apocalisse 13:18 Qui sta la sapienza. Chi ha intelligenza calcoli il numero della bestia: essa rappresenta un nome d'uomo. E tal cifra è seicentosessantasei.

Disse Gesù a P. Pio: "nessuno si perderà senza saperlo!"

"nessuno si perderà senza saperlo!"
Ecco finalmente il "666" di cui ha parlato dettagliatamente l'Apocalisse!

è già stato testato su una famiglia americana:
se sei del PD? "preparati a prenderlo!"

nel Gender sodoma lgbt
=============

santo e scienziato: dott. prof. Giacinto Auriti

confondatore dell'università di Teramo, docente scienziato,

patriota
mancato premio nobel per colpa di Rothschild, ecc...
infami massoni consociativismo Bilderberg CSM? gli hanno fatto del male
===========

twitter mi ha espulso dal server definitivamente

per futili motivi cioè non avrei dovuto scrivere:


#PDerattizzato

UniusREI kingdom
progetto politico per il Regno di Israele Atti 1,6

==========

================


fedele250660@gmail.com

IBAN: IT55H0760104000001016405753

https://www.youtube.com/user/noahNephillim/comment

uniusrei@protonmail.com

IBAN: IT55H0760104000001016405753


===============
bisogna passare al SIMEC, nega il DEBITO! I saw, God bless, good worknoahnephilim.altervista.org

la shariah della lega araba è il mandante! #Centrafrica. Abbe Mada Blaise, il Vicario, è già stato tumulato. Il Vescovo Yapaupa di #Alindao è in ospedale. I sopravvissuti sono tutti in fuga. Altri attacchi a Bantagafo e Bambari

ACS-Italia‏ @acs_italia

Breaking news e aggiornamento dal #Centrafrica. Abbe Mada Blaise, il Vicario, è già stato tumulato. Il Vescovo Yapaupa di #Alindao è in ospedale (non si sa se ferito o per sicurezza).

I sopravvissuti sono tutti in fuga. Non è attacco isolato perché è concetato dai servizi segreti della LEGA ARABA che ha deciso di sterminare i cristiani ovuenque è possibile farlo.

Altri attacchi a Bantagafo e Bambari!

tradimento signoraggio bancario 322 massoneria 666poteri occulti: alto tradimento dei popoli: NWO

BEVI TU STESSO I TUOI VELENIDRINK YOUR POISONS MADE BY YOURSELF

grazie politici massoni

grazie finanza del signoraggio bancario


===============
santo e scienziato: dott. prof. Giacinto Auriti

confondatore dell'università di Teramo, docente scienziato,

patriota
mancato premio nobel per colpa di Rothschild, ecc...
infami massoni consociativismo Bilderberg CSM?
EBREI CATTIVI gli hanno fatto del male